Se alla

Konstmuseum

Uppsala måste ha ett konstmuseum värdig namnet

Liberalernas ambition har från första början alltid varit ett nybyggt fristående konstmuseum.

Vi vill att det byggs en helt ny lokal med spännande arkitektur som är utformad utifrån de förutsättningar som behövs för att erbjuda konst i världsklass.

Uppsala konstmuseum ska vara en plats som bidrar och utvecklar Uppsala som kulturstad och som gör staden till en framstående destination för kreatörer så väl som besökare – det vill säga ett museum som kan sätta Uppsala på kartan.

Liberalerna gick till val 2018 på att Uppsala behövde fatta beslut om lokaliseringen av det framtida konstmuseet under den kommande mandatperioden. Eftersom vi som parti var de enda som ville bygga ett nytt fristående konstmuseum så förespråkade vi slottet som alternativ. Detta för att det var en historisk chans att satsa på att tillgängliggöra slottsområdet och samtidigt göra det till en mer naturlig del av stadskärnan.

Detta är bakgrunden till varför vi ställde oss bakom beslutet i kommunfullmäktige 31 maj 2021 att konstmuseet ska ligga kvar på slottet tills vidare, samtidigt som andra verksamheter utvecklas så som bland annat ett historiskt centrum med stads-, arbetar och näringslivshistoria. Det är inte många städer som har ett slott mitt i stadskärnan och det är en unik möjlighet som vi behöver ta tillvara på.

Likt oss förespråkar många konstintresserade och konstdebattörer en nybyggnation.

Ombyggnation av befintliga lokaler stöter ofta på logistiska utmaningar och begränsningar som en ny byggnad inte gör. Liberalerna värderar kulturens roll i samhället och anser att det är grundläggande för människors bildning, utveckling och kreativitet.

Visionen om ett nybyggt konstmuseum har vi inte lämnat. Den framtida placeringen av konstmuseet är ännu inte fastställd och Liberalerna kommer att jobba intensivt för att realisera vår vision i sinom tid.

Kultur

Tillgång till kultur är grundläggande för människors bildning, utveckling och kreativitet. I kulturens olika uttryck – musik, teater, dans, litteratur, film, bildkonst m.m. – möter människan både sig själv och andra människor. I mötet med kultur av god kvalitet och i det egna utövandet av kultur växer nyfikenhet och förståelse.

Liberalerna i Uppsala kommun är ett parti som värnar kulturen och vill se en offensiv kulturpolitik. En sådan kulturpolitik slår vakt om demokratin och vill kämpa för dess fördjupning.

Tidigare texter om konstmuseet:

  • 1 mars 2021

    Därför väljer vi Uppsala slott

    I 74 år har frågan om ett nytt konstmuseum i Uppsala diskuterats. I maj 2020 pekade den fördjupade utredningen om framtidens konstverksamhet i Uppsala…

  • 19 februari 2021

    Kommer vi att "förstöra" slottet?

    Det finns de som tycker: Att slottet inte under några omständigheter är ett alternativ. Placera konstmuseet varsomhelst, bara inte på slottet. Punkt! Lika som…

Läs mer om vår politik: