Se alla

Fyrspår

Uppsala behöver ett fyrspår för tågen till Stockholm.

Uppsala är ett av Europas mest expansiva tillväxtområde med nya företag, världsledande forskning och innovationer. Att det blir fyra spår mellan Uppsala och Stockholm är av yttersta vikt för att Uppsala ska ha en dynamisk arbetsmarknad. God tillväxt för våra företag skapar attraktiva miljöer där människor kan bo och arbeta i framtiden. Fyrspåret behövs för Uppsalas tillväxt.

Fyrspårsavtalet innebär att staten ska bygga två nya tågspår mellan Uppsala och Stockholm, en ny tågstation i Bergsbrunna och bygga ut Resecentrum i city. Uppsala kommun ska se till att de södra delarna av Uppsala byggs ut med arbetsplatser, bostäder och kollektivtrafik.

 

Läs mer:

  • 21 januari 2021

    Regeringen måste prioritera fyrspårsavtalet

    Långsiktig och ansvarsfull politik är av största vikt för Uppsalas framtida utveckling. Med Uppsalabornas bästa för ögonen har vi lagt politiska skiljelinjer åt sidan…

Sydöstra staden

Liberalerna vill utveckla sydöstra staden utifrån ett hållbart perspektiv i takt med medborgarnas efterfrågan. Det handlar om över en lång tid, minst trettio år, ha planberedskap för 21 500 bostäder inklusive runt 5 500 småhus. Vår vision är en attraktiv trädgårdsstad för jobb, välstånd, välmående och företagsamhet med välplanerade bostadsområden utformade med barnperspektiv i fokus.

Spårväg

När Uppsala växer behöver vi en bra kollektivtrafik som kan transportera många invånare på ett smidigt och effektivt sätt. Finansieringen av spårvägen får inte gå ut över skola, vård och omsorg. Vi ska inte höja skatten för finansieringen, vi måste istället minska administration.

Läs mer om vår politik: