Se alla

Miljö och klimat

- vi har bara ett jordklot

Miljö- och klimat är en framtidsfråga som måste hanteras nu. Därför engagerar vi oss för att Uppsala ska ha långtgående mål för miljö- och klimatanpassningar, så vår påverkan på miljön och klimatet blir så liten som möjligt.

Liberalerna vill:

Liberalerna i Uppsala vill

  • Ge konsumenten möjlighet att kunna göra aktiva och informerade val. Märkningen av varor och tjänster bör förbättras.
  • Öka återvinningsgraden och ställa högre krav på producentledet. Uppsala kommun ska placera sopkärl för återvinning på ställen där många människor befinner sig.
  • Sluta använda plast av fossilt material inom kommunala verksamheter. Kommunen bör uppmana handeln att helt överge plastpåsar för alternativa lösningar.
  • Förlänga öppettiderna för Återbruket och införa helgöppet.
  • Öka möjligheten för fastighetsägare att placera solceller på fasader och tak.
  • Göra insatser för att minska utsläpp och miljöpåverkan i kommunens sjöar och vattendrag.
  • Prioritera VA-lösningar som minskar utsläppen och återvinner fosfor.
  • Säkra dricksvattenförsörjningen och ge fler yt- och grundvattentäkter skydd.
  • Skapa gröna jobb för att värna det gröna och hålla skogar, stränder och diken fria från skräp samt vid återvinningscentraler.