Vår politik

Liberalerna i Uppsala vill

  • Ge konsumenten möjlighet att kunna göra aktiva och informerade val. Märkningen av varor och tjänster bör förbättras.
  • Öka återvinningsgraden och ställa högre krav på producentledet. Uppsala kommun ska placera sopkärl för återvinning på ställen där många människor befinner sig.
  • Sluta använda plast av fossilt material inom kommunala verksamheter. Kommunen bör uppmana handeln att helt överge plastpåsar för alternativa lösningar.
  • Förlänga öppettiderna för Återbruket och införa helgöppet.
  • Öka möjligheten för fastighetsägare att placera solceller på fasader och tak.
  • Göra insatser för att minska utsläpp och miljöpåverkan i kommunens sjöar och vattendrag.
  • Prioritera VA-lösningar som minskar utsläppen och återvinner fosfor.
  • Säkra dricksvattenförsörjningen och ge fler yt- och grundvattentäkter skydd.
  • Skapa gröna jobb för att värna det gröna och hålla skogar, stränder och diken fria från skräp samt vid återvinningscentraler.

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.