Se alla

Skatt och finanser

Våra gemensamma pengar

Liberalerna i Uppsala kommun vill:

  • Använda skattepengar på ett ansvarsfullt sätt.
  • Inte ta ut mer i skatt än vad som behövs för en bra välfärd.
  • Utveckla tydliga strategier och ekonomisk uppföljning för att säkerställa att pengarna går till det de är avsedda för.

Varje krona Uppsala kommun får in i skatteintäkter från sina invånare ska användas smart. Att slösa med skattepengar är inte acceptabelt. Pengarna ska läggas på rätt sak och komma Uppsalaborna till del. Vi ska märka att vi får valuta för de pengar vi avstår till kommunen.

Uppsala kommun måste därför ständigt arbeta med att se till att verksamheten är så bra och effektiv som möjligt. Att den är effektiv innebär inte att saker och ting nödvändigtvis ska ske i högt tempo eller att något viktigt ska försakas, utan att våra gemensamma pengar läggs på det medborgarna och politikerna beslutat och inte slösas bort. Att slösa pengar är till exempel att lägga mer än vad som faktiskt behövs på administration, att inte dra nytta av de stordriftsfördelar en kommun av Uppsalas storlek har eller att inte göra bra upphandlingar av varor och tjänster.

När vi socialliberaler talar om att effektivisera menar vi inte att vi ska försämra för den som behöver stöd eller utbildning, utan att vi ska använda våra pengar smartare och mer effektivt, så att de räcker längre.

Vi vill inte heller att samhället ska ta ut mer skatt än nödvändigt. Så mycket pengar som möjligt ska stanna i var och ens egen plånbok, så att vi alla är friare att styra över vad vi vill lägga våra intjänade pengar på.

Kommunen måste säkerställa att pengarna går till det de är avsedda för. Därför vill vi att kommunen ska ha tydliga strategier för att motverka och minska felaktiga beslut och utbetalningar. Både förebyggande insatser för att undvika fel och metoder för att upptäcka felaktigheter behövs.