Vår politik

Liberalerna i Uppsala vill

 • Bygga bort köerna till särskilt boende – den som behöver en bostad ska få det.
 • Införa eget val för särskilt boende – personer med funktionsnedsättning ska få styra mer över sin boendesituation.
 • Erbjuda den som vill en samordnare för hjälp med och stöd i myndighetskontakter.
 • Satsa på fysisk och psykisk hälsa, ex genom stöd till hälsosam kost och fysisk aktivitet.
 • Garantera en aktiv fritid – tillräckligt med personal måste finnas för att den som bor i bostad med särskild service ska få delta i de kultur- och fritidsaktiviteter hen önskar.
 • Satsa på moderna hjälpmedel som fungerar för ett aktivt liv.
 • Inrätta ett parasportotek.
 • Använda digital teknik för att öka tillgänglighet, självständighet och trygghet.
 • Utveckla ett system med digital journal som visar beslut och pågående ärenden.
 • Göra Uppsala till en föregångare och anställa personer med funktionsnedsättning i mycket högre utsträckning än idag.
 • Göra kollektivtrafiken avgiftsfri för personer som har rätt till färdtjänst.
 • Samordna systemen för resor med färdtjänst, sjukresor och resor till och från daglig verksamhet.
 • Bygga tillgänglighetsanpassat naturbad vid Mälaren.
 • Erbjuda personer med funktionsnedsättning möjlighet att äta vid kommunens seniorrestauranger.

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.