Se alla

Idrott och fritid

- en mer värdefull vardag

Vi vill att Uppsala ska bli en av landets främsta idrottskommuner för både bredd- och elitidrott. Idrott skapar trygghet, social gemenskap, meningsfull fritid och utvecklar barn och unga till självständiga individer. En förutsättning för ett aktivt idrottsliv är gynnsamma villkor för föreningarna och kommunen.

Liberalerna vill:

Liberalerna i Uppsala vill
  • Införa fler idrottstimmar i grundskolan.
  • Erbjuda sportis som alternativ till fritids.
  • Genomföra en särskild satsning på aktiviteter för seniorer.
  • Satsa på att göra ungdomar från resurssvaga familjer delaktiga i Uppsalas idrotts- och föreningsliv.
  • Öppna all idrotts- och företagsverksamhet för alla, oavsett kön eller bakgrund.
  • Satsa på höjda aktivitetsbidrag för nyanlända för en förbättrad integration genom föreningslivet.
  • Starta en idrottsinvesteringsfond som ger medel till nya idéer.
  • Tillgänglighetsanpassa ett naturbad vid Mälaren.
  • Starta ett parasportotek.