Vår politik

Liberalerna i Uppsala vill
  • Införa fler idrottstimmar i grundskolan.
  • Erbjuda sportis som alternativ till fritids.
  • Genomföra en särskild satsning på aktiviteter för seniorer.
  • Satsa på att göra ungdomar från resurssvaga familjer delaktiga i Uppsalas idrotts- och föreningsliv.
  • Öppna all idrotts- och företagsverksamhet för alla, oavsett kön eller bakgrund.
  • Satsa på höjda aktivitetsbidrag för nyanlända för en förbättrad integration genom föreningslivet.
  • Starta en idrottsinvesteringsfond som ger medel till nya idéer.
  • Tillgänglighetsanpassa ett naturbad vid Mälaren.
  • Starta ett parasportotek.

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.