Det finns de som tycker:

  • Att slottet inte under några omständigheter är ett alternativ. Placera konstmuseet varsomhelst, bara inte på slottet. Punkt!
  • Lika som ovanstående men med en bestämd åsikt att konstmuseet istället ska vara i stan, helst så nära Stora torget som möjligt.
  • Att Uppsala måste ha råd med ett nybyggt konstmuseum, inget annat duger.
  • Att konstmuseet kan ligga kvar på slottet i väntan på en nybyggnation.
  • Att Kaniken är ett bra förslag.
  • Att slottet är ett bra förslag.
  • Att allt är bortkastade skattepengar. Det räcker med de konst- och övriga museer som finns i Stockholm. Uppsala behöver inte ha ett eget konstmuseum.

Mot den här bakgrunden ska vi politiker fatta beslut. Vad vi än bestämmer kommer många Uppsalabor att bli missnöjda. De missnöjda rösterna tar alltid större plats i offentligheten och hörs mer än de som gillar beslutet. Detta gäller inte bara frågan om konstmuseet utan även i andra frågor. Därför måste vi som har ansvar och inflytande våga fatta beslut och försöka förklara vårt ställningstagande.

Häromdagen presenterade vi som stödjer placeringen av konstmuseet på slottet vår samlade vision. Det är ett omtag för hela slottsområdet med satsningar på konsten men även på sådant som Uppsala tidigare brustit i, sin egen rika historia. Vi vill ha ett historiskt centrum där allt från äldre historia till näringslivshistoria ska presenteras. Även den fysiska miljön i slottsparken och vägen till slottet ska underlättas för alla. Vår vision är att Uppsala slott ska knytas till stadskärnan och bli en naturlig del av en helhet. Nu har vi en unik chans att göra denna omdaning som ingen tidigare vågat ta tag i. vi tänker på hela Uppsala och vill tillvarata slottets helt unika potential samtidigt som vi storsatsar på konsten. Om vi någon gång ska omfamna vår rika historia, som slottet är en del av, så är det nu! Det är vår vision och på länken här. På länken kan ni ta del av några bilder på hur vi har tänkt.

I kölvattnet av presentationen av vår vision för slottsområdet spred media illustrationer och bilder som tagits ur sitt sammanhang. Bilderna användes som vapen av motståndarna till konstmuseets placering på slottet och länkades till ord som förstörelse, skövling etc. Jag vill vara tydlig – all byggnation som hissar, rulltrappor och bergbana kommer att ställas mot platsens känslighet, rådande regelverk och kulturhistoria. Vår medpart är Statens Fastighetsverk som tar sitt ansvar för att förvalta vårt kulturarv på stort allvar. Ingen av oss som vill utveckla slottet önskar en vit koloss vid Vasaborgen. Den eventuella hissen kommer inte bli lika hög som slottet. Är det alternativet vi landar i så kommer höjden vara upp till slottets sockel. Siluetten är lika helig för oss som för alla andra.

Slutligen, hur ser då processen ut framåt? Beslutet om att förhandla ett eventuellt hyresavtal fattas av kommunstyrelsen. Den ordningen har alltid gällt oavsett storlek på projektet. Sedan måste resultatet av förhandlingen presenteras för kommunfullmäktige. Som underlag för det beslutet kommer exempelvis finnas bättre bilder av hur helheten är tänkt med tillbyggnad och eventuell hiss. Inte minst kommer det presenteras hur kostnaden ser ut. Jag förstår och respekterar alla som inte gillar vårt ställningstagande. Hur vi än beslutar kommer det att vara så att många kommer att vara missnöjda med beslutet. Jag tycker att vi har landat rätt i denna fråga och hoppas på ett revitaliserat slottsområde.

Jag vill avsluta med ett förtydligande. Enligt min uppfattning är Kaniken inte ett alternativ oavsett vad som händer med planerna för slottet. Blir det inte slottet anser jag att Uppsala kommun bör bygga ett helt nytt konstmuseum. Det viktigaste är fortfarande verksamheten. Om verksamheten inte lockar besökare hjälper inte ens en placering på Stora torget. Titta på Fotografiska, de har inte en perfekt placering men verksamheten håller så hög kvalitet att folk vallfärdar dit, medan andra mer centrala museer i Stockholm har betydligt färre besökare. Innehållet måste vara det primära, inte placeringen. Därför är vårt förslag med slottet bra. Det innebär en stor satsning på själva konsten och på verksamheten samtidigt som vi öppnar upp för etablering av andra verksamheter. Detta gör slottet mer attraktivt för besökare.

Mohamad Hassan (L)
Kommunalråd