Se alla

Rättigheter och skyldigheter

Det liberala samhällskontraktet

I Liberalernas Uppsala:

  • Växer människorna som individer och politiska beslut bidrar till en god livsmiljö för alla.
  • Har vi en skola för kunskap, där alla elever blir sedda och lärarna har hög status och rätt lön.
  • Blir företagen fler och växer, de får hjulen att snurra, fler kommer i arbete och skatteintäkterna ökar.
  • Har vi en integrationspolitik som minskar klyftorna och ser styrkan i mångfalden.
  • Välkomnar vi alla som söker sig hit för att bo, studera, arbeta eller starta företag. 
  • Har vi en hållbar miljö och en stads- och landsbygdsutveckling som utgår från social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
  • Har vi ett rikt kulturliv, en aktiv fritid, kreativa miljöer och möjligheter för Uppsalabor att själva forma sina liv.
  • Är kommunal verksamhet utformad för att underlätta människors vardag, så att livspusslet med jobb, barn, äldre föräldrar, anhöriga med funktionsnedsättning och fritidsaktiviteter blir lättare att få att gå ihop. 
  • Är vi jämställda och vi har makten över vår kropp och vår själ. 
  • Är vi trygga i det offentliga rummet.

Vad kan jag förvänta mig av mitt samhälle och vad kan samhället förvänta sig av mig? Tillsammans bygger vi samhället då det är summan av oss alla och finns till följd av gemensamma ansträngningar och överenskommelser som växt fram över tid. Ett fungerande och välmående samhälle kräver, sett ur ett liberalt perspektiv, att alla tar sitt ansvar samtidigt som vi kan räkna med att få det stöd som behövs, när det behövs.

Såväl det offentliga som var och en av oss har förpliktelser och rättigheter. Kommunen har rätt att ta ut skatt men skyldighet att använda skattepengarna på bästa sätt. Kommunen har skyldighet att tillhandahålla grundläggande service och stöd, att se till att välfärden fungerar och att förutsättningar finns för att bo, arbeta och driva företag i Uppsala. Men som liberaler har vi större förväntningar än så på samhället. Vi vill att samhället ska ge människor lika goda livschanser och stötta människor i att kunna välja sitt eget liv och framtid. Det är vart du är på väg som räknas, inte varifrån du kommer. Klassresan ska vara en faktisk möjlighet för alla.

Förskola, skola och vuxenutbildning måste därför kompensera för de olika förutsättningar vi har beroende på vår bakgrund. Alla Uppsalabor ska få en god utbildning och ges möjlighet att möta kultur, idrott och föreningsliv och på så sätt känna samhörighet med andra. Viktigt för den personliga friheten är arbete och en lön, så att man självständigt kan försörja sig utan att vara beroende av stöd från samhället. Därför måste kommunen hjälpa den som har svårt att få ett arbete genom att göra det lätt att driva företag i Uppsala och genom att hjälpa människor in på arbetsmarknaden.

Som individer har vi rätt att få ta del av välfärden, att få bra utbildning, stöd och omsorg. Men vi har också skyldighet att bidra på det sätt vi kan. Genom att betala skatt, men också genom att ta ansvar för det gemensamma och att stötta varandra. Uppsala blir vad vi gör det till.

Läs mer om vår politik: