Se alla
Vaksalaskolan

Vaksalaskolan måste fortsätta inrymma skolverksamhet, och inte byggas om till ett konstmuseum

Det kommer att vara en miljardkostnad för att göra om skolan till ett museum, skriver Mohamad Hassan och Helena Hedman Skoglund

Måndag 24 maj 2021

Svar till insändare av Anne-Sophie Myrdal 8/5

Anne-Sophie Myrdal skriver i en replik om ett dekret från högsta ort att inte placera ett konstmuseum i Vaksalaskolan. Något dekret var det inte talan om utan inlägget syftade till att informera om komplexiteten i att omvandla en centralt belägen skola till ett konstmuseum. Idag och många år framöver kommer det vara svårt att få ihop skolplatser i Uppsala i allmänhet och i centrala Uppsala i synnerhet. Den lokalförsörjningsplan som tagits fram för samtliga verksamhetslokaler i kommunen, där Vaksalaskolan ingår, pekar på att antalet barn ökar och behovet av skolor ökar i samma utsträckning.

Vi ser att behovet av skolplatser ökar trots de nya skolorna som ska byggas i Gamla Uppsala, Industristaden, Rosendal, färdigställandet av Brantingskolan samt nybyggnationen av Kvarngärdeskolan med fler elevplatser. Därutöver kommer många skolor i Uppsala att behöva renoveras och utöka kapaciteten för att kunna ta emot fler elever. I planen har även hänsyn tagits till samtliga fristående skolors kapacitet.

Sammanfattningsvis, från och med läsåret 2020/2021 och några år framöver överstiger behovet av grundskoleplatser tillgången i delar av kommunen. Detta beror på en kraftig ökning av antalet elever under senare år, en utveckling som väntas fortsätta flera år framöver. Därför behövs Vaksalaskolan som grundskola under en oöverskådlig tid. Och återigen, att flytta cirka 600 elever, bygga om och lokalanpassa skolan till ett konstmuseum samt bygga en ny skola lär landa på en kostnad på cirka en miljard. Då är det bättre att låta barnen ha kvar sin vackra skola ifred, en byggnad som redan är avsedd för skolverksamhet.

Konstmuseets framtid ska enligt vår mening hanteras separat. Vi liberaler hade helst sett ett nybyggt fristående konstmuseum, men eftersom vi i dagläget är ensamma om denna uppfattning så förespråkar vi slottet som ett alternativ så länge.

Mohamad Hassan (L), kommunalråd, ordförande i arbetsmarknadsnämnden
Helena Hedman Skoglund (L), kommunalråd, ordförande i utbildningsnämnden

Publicerades i UNT 2021-05-24