Se alla

Valfrihet och mångfald

Liberalerna i Uppsala kommun vill:

  • Ge medborgarna valmöjligheter.
  • Låta konkurrens vässa verksamheterna.
  • Ställa höga krav på kommunalt finansierade verksamheter och aktivt granska kvaliteten.

Mångfald betyder att fler kan välja det alternativ som de tycker är bäst. Valfrihet innebär att makten flyttas från myndigheter, företag och organisationer till medborgarna och ska finnas på alla områden där det är möjligt. De enskilda alternativen driver på kvalitetsutvecklingen även i kommunens egna verksamheter. Mångfald i välfärdssektorn är också en jämställdhetsfråga, eftersom det innebär att det bli lättare att byta arbetsgivare, göra karriär och starta eget också i kvinnodominerade yrken. Vi som tror på valfrihet måste också vara de starkaste kritikerna av illa skötta verksamheter. Både offentliga och privata aktörer kan frestas att tumma på kvaliteten för ekonomins skull. Ett svagt ledarskap kan leda till vanvård även där det finns gott om resurser.

Därför är Liberalerna pådrivande för att kraven ska vara höga och tillsynen skarp. Både offentliga och privata aktörer ska hålla hög kvalitet. Tillsyn och likvärdiga kvalitetskrav ska skilja bra utförare från dem som inte förtjänar skattebetalarnas pengar. Illa skötta verksamheter ska stängas och avtalen sägas upp i de fall verksamheterna är privata.