Se alla

Frihet

Din bakgrund ska inte avgöra din framtid

Liberalerna är Sveriges och Uppsalas socialliberala parti.

Vi tar strid för varje människas frihet att forma och ta ansvar för sitt eget liv. Det har liberaler gjort i århundraden och vårt arbete fortsätter för att identifiera, bekämpa och riva hinder för Uppsalabornas frihet.

Vi vill skapa jämlika förutsättningar för människor att förändra och påverka sin livssituation. För att Uppsala ska kunna ha fortsatt höga ambitioner för välfärden behövs socialliberala reformer som ska underlätta för dem som har det svårast. 

Allra viktigast är en skola som genomsyras av kunskap, bildning och som har höga ambitioner för alla. För att alla människor ska känna trygghet när förändringarna i samhället går allt snabbare behövs en socialliberal politik för stabila system som ger stöd och nya livschanser åt individen. Även den som inte har familj eller vänner att luta sig emot ska få känna trygghet.

Genom en rörlig ekonomi, en mer dynamisk arbetsmarknad och ett mer gynnsamt klimat för entreprenörer och företagare växer förutsättningarna för att finansiera vår gemensamma välfärd.

Det liberala samhällsbygget vilar på tre pelare:

1. Andlig frihet

Andlig frihet innebär rätten att hysa och uttrycka politiska, sekulära, religiösa och andra övertygelser. Det viktigaste sättet att trygga den andliga friheten är demokratin. Den bygger på politisk frihet, allmän rösträtt och rättssäkerhet.

2. Materiell frihet

Materiell frihet innebär rätten att välja yrke, konsumtion, bosättning och livsstil. Det viktigaste sättet att trygga den materiella friheten är marknadsekonomin. Den bygger på enskilt ägande och närings- och avtalsfrihet. Konsumenternas val styr produktionen. Marknadsekonomin är det enda ekonomiska system som går att förena med demokrati.

3. Solidaritet

Solidaritet handlar om människors omsorg och om andra människors välbefinnande och livschanser. Insikten om de sämst ställdas villkor är alltid en viktig utgångspunkt för vårt arbete. I ett liberalt välfärdssamhälle bidrar stat, kommuner och frivilliga gemenskaper till alla människors trygghet och förankringar. Politikens viktigaste uppgifter är att bidra till människors rätt till självbestämmande, till att deras grundläggande behov tillgodoses och till att nya möjligheter ges till dem som annars skulle ha få livschanser.

Håller du med?

Bli medlem i Liberalerna och stöd kampen för kunskap, integration och effektiva klimatlösningar. Vi är nyckeln till en ny regering som tar itu med Sveriges ödesfrågor. Vi är garanten till att en ny regering inte kantrar mot den extrema högerflanken. Du gör skillnad.

Läs mer om vårt parti

När vi säger att fler ska få jobba och försörja sig själva, för lugn och ro i en riktigt bra skola, rätt till assistans för människor med funktionsnedsättning eller i kampen mot hederskultur – då handlar det alltid om samma sak: att försvara varje människas frihet att forma sitt liv.

Läs om vår politik för Uppsala kommun:

Lokala partier i Uppsala län