Vår politik

Liberalerna i Uppsala vill

  • Ge kulturen ett starkt offentligt stöd.
  • Låta första terminen i Kulturskolan vara avgiftsfri för alla elever för att öka andelen barn och unga som deltar i kulturskolan.
  • Utveckla en kvalificerad yrkesförberedande utbildning för blivande kulturarbetare från årskurs 7.
  • Ansöka om och arbeta för att bli europeisk kulturhuvudstad 2029.
  • Ta initiativ till en återkommande internationell körfestival.
  • Högtidlighålla Uppsalas 500 år av fred år 2020.
  • Besluta om nya lokaler för Uppsala konstmuseum.
  • Ge dansen en egen fast scen.
  • Öppna fler bibliotek i takt med att kommunen växer.
  • I samråd med det fria professionella kulturlivet ta fram former för förbättrade möjligheter för dessa utövare att bo och verka i Uppsala.

 

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.