Vår politik

Liberalerna i Uppsala vill

  • Ge kulturen ett starkt offentligt stöd.
  • Låta första terminen i Kulturskolan vara avgiftsfri för alla elever för att öka andelen barn och unga som deltar i kulturskolan.
  • Utveckla en kvalificerad yrkesförberedande utbildning för blivande kulturarbetare från årskurs 7.
  • Ansöka om och arbeta för att bli europeisk kulturhuvudstad 2029.
  • Ta initiativ till en återkommande internationell körfestival.
  • Högtidlighålla Uppsalas 500 år av fred år 2020.
  • Besluta om nya lokaler för Uppsala konstmuseum.
  • Ge dansen en egen fast scen.
  • Öppna fler bibliotek i takt med att kommunen växer.
  • I samråd med det fria professionella kulturlivet ta fram former för förbättrade möjligheter för dessa utövare att bo och verka i Uppsala.

 

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.