Vår politik

Liberalerna i Uppsala vill

  • Öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck inom förskola, skola, särskola, vuxenutbildning, äldreomsorg och socialtjänst och aktivt arbeta mot upprätthållande av hedersnormer.
  • Öka samverkan inom kommunens enheter och med de övriga verksamheter som förebygger, ingriper och hanterar offer för hedersrelaterat förtryck och våld.
  • Införa en jämställdhets- och HBTQAI-ansvarig i Uppsala kommuns förskolor, grund- och gymnasieskolor samt vuxenutbildning.
  • Bryta dominansen av kvinnor alternativt män i traditionellt kvinnliga respektive manliga yrken och arbetsplatser.
  • Säkerställa ett långsiktigt stöd till föreningar och organisationer som arbetar mot våld i nära relationer.
  • Säkerställa skyddade boenden i Uppsala.
  • Satsa på uppsökande aktivt arbete inom äldreomsorgen för att hjälpa äldre som lever med våld i hemmet.
  • Ur ett jämställdhetsperspektiv analysera hela kommunens budget i syfte att offentliga medel fördelas på ett rättvist och icke diskriminerande sätt (Gender Budgeting). Motverka de sexuella trakasserier som kvinnor utsätts för i vardagen.
  • Arbeta för att normer som gör människor ofria att vara sig själva bryts.

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.