Se alla

Sydöstra staden

Det bästa för ett samhälle är att det växer organiskt

Liberalerna vill utveckla sydöstra staden utifrån ett hållbart perspektiv i takt med medborgarnas efterfrågan. Det handlar om över en lång tid, minst trettio år, ha planberedskap för 21 500 bostäder inklusive runt 5 500 småhus. Vår vision är en attraktiv trädgårdsstad för jobb, välstånd, välmående och företagsamhet med välplanerade bostadsområden utformade med barnperspektiv i fokus.

Uppsalas karaktär får inte byggas bort samtidigt som Uppsalabornas tillgång till grönområden och rekreation måste säkerställas både nu som i framtiden. Naturreservat, kulturhistoriska miljöer och naturaområden ska fredas. Den värdefulla jordbruksmarken är inte bara viktig för oss i Uppsala utan även för hela Sverige. Dessa kärnvärden vill vi i Liberalerna slå vakt om.

När andra partier av populistiska skäl ger diffusa svar kring olika byggprojekt står Liberalerna rakryggat och säger att det behövs fler bostäder för att tillmötesgå den efterfråga som finns i Uppsala.

Vi behöver en hög byggtakt för vår ekonomiska tillväxt, för att locka arbetskraft till våra internationella företag, för de tusentals studenter som väljer Uppsala, för unga vuxna som flyttar hemifrån och för framtida familjer.

Planerna för de sydöstra stadsdelarna innebär just det, en planering. Det vill säga en beredskap för ett område som kan bli klart 2050 eller pågå till nästa århundrade beroende på efterfrågan.

Det viktigaste är att planeringen går i samklang med de kärnvärden som vi alla är överens om. Det kommer vi i Liberalerna alltid att lyfta fram.

Uppsalas historiska utveckling sedan 1200-talet är något som kommer att fortsätta även framöver. Dialog och åsiktsutbyte är en del naturlig del av demokratin och tillhör den process som i generationer präglat Uppsalas utveckling och tillväxt. Så vill vi ha det även i framtiden.

Läs mer:

Tack vare Liberalerna är stadsskogen naturreservat

Det är en självklarhet idag att stadsskogen är ett naturreservat. Så var det inte en gång i tiden. Det var på initiativ av folkpartisten Sten Jonsson som stadsskogen blev en grön lunga mitt i Uppsala. Sedan 21 november 2005 har stadsskogen blivit oberörd från exploatering och bebyggelse. Tack vare Liberalerna.

En växande stad behöver fler fredade grönområden

Vi har gång på gång markerat för fler naturreservat i Uppsala. Liberalerna röstade ja för att göra naturreservat av till Gula stigen och Fjällnora. Vi har också drivit för att Stabby backe måste förbli orört. Bostäder behövs, men de måste byggas med hänsyn till behovet av orörda grönområden.

En tät, levande och attraktiv stad

Uppsala är en av Sveriges mest attraktiva kommuner, vilket medför en stadig befolkningsökning, en expansiv arbetsmarknad och stark tillväxt. Vi som redan bor här välkomnar fler att bli Uppsalabor och delar gärna med oss av vår stad och vår landsbygd, av den kreativa miljö det innebär med kombinationen av universitet, forskning och näringsliv. Ett brett och flödande kulturliv, utbildningsmöjligheter och nära till natur, allt detta bidrar till livskvalitet. Detta innebär att vi måste utveckla hållbara miljöer, ur såväl ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Spårväg

När Uppsala växer behöver vi en bra kollektivtrafik som kan transportera många invånare på ett smidigt och effektivt sätt. Finansieringen av spårvägen får inte gå ut över skola, vård och omsorg. Vi ska inte höja skatten för finansieringen, vi måste istället minska administration.

Fyrspår

Att det blir fyra spår mellan Uppsala och Stockholm är av yttersta vikt för att Uppsala ska ha en dynamisk arbetsmarknad. God tillväxt för våra företag skapar attraktiva miljöer där människor kan bo och arbeta i framtiden.

Läs mer om vår politik: