Liberalerna Uppsala kommun

Sök liberala svar här:

Välkommen hit!

Här hittar du information om vår ideologi och politik, aktiviteter vi ordnar och kontaktuppgifter till partiets företrädare. Välkommen att kontakta mig som kommunalråd.

Hälsningar Mohamad Hassan

Nyheter

Facebook

Liberalerna Uppsala kommun

Liberalerna höll val-kickoff – Uppsalamagasinet Luthagsnytt

Vilka frågor kommer Liberalerna driva extra hårt i valet? Här är svaret:
🏫 SKOLA
1️⃣️ Heja lärarna! Mer tid för lärare att fokusera på undervisning och sina elever genom att plocka bort arbetsuppgifter som andra (administratörer, kuratorer, supermentorer etc.) kan utföra. Rätt förutsättningar ger förbättrade kunskapsresultat.
2️⃣️ Fokus på kunskap och arbetsro. Nödvändigt för att skolan ska fungera. Tydligt mandat till lärare och bra samverkan med föräldrar. Satsningar på lågstadiet prioriteras.
3️⃣️ Rätt stöd till varje elev. För många barn får inte det stöd de behöver för att klara av skolan. Alla barn, med eller utan funktionsvariation, ska få en bra utbildning och det stöd som krävs. Idag är det inte så.

👭 INTEGRATION
1️⃣️ Språket är nyckeln. Utan språket blir du utanför. Fler individuella lösningar. Svenska med baby, SFI på arbetsplats, tidsgräns för SFI (att traggla på i 5-6 år är inte bra, då måste andra lösningar till).
2️⃣️ Jobbet är vägen in. Utan sysselsättning blir du utanför och dina möjligheter att själv styra över ditt liv minskar. Vi satsar på välfärdsjobb med avtalsenliga löner, praktik, hjälp till att starta företag och bra jobbmatchning. En förälder som går till jobbet är en förebild.
3️⃣️ Trygga stadsdelar. Som feminister kräver vi en trygg stad, för alla. Krafttag mot hedersrelaterat förtryck och moralpoliser. Mer stöd till skola, civilsamhälle och socialtjänst.

👩‍⚕️VÅRD OCH STÖD
1️⃣ Egenmakt och valfrihet – även när du behöver vård eller stöd ska du vara den som bestämmer över ditt liv. Du ska ha valfrihet när det gäller att välja LSS-bostad, omsorgsboende eller hemtjänstutförare.
️2️⃣️ Du ska känna dig trygg. Veta att du får vård och stöd när du behöver.
3️⃣ Bort med kön till LSS-bostäder. I högt tempo. Inför LOV (lagen om valfrihet), låt privata aktörer sätta igång att bygga boenden. Den med en funktionsvariation ska inte tvingas bo kvar hemma hos sina föräldrar och vänta i flera år på en egen bostad.
4️⃣️ Gemensam nämnd för äldrefrågor mellan kommun och region. Fokus på individen, som idag ofta hamnar i kläm mellan kommunens och regionen. En gemensam nämnd lägger fokus på individen, inte vad som är vems ansvar.

Läs vad Luthagsnytt rapporterar från gårdagens presentation av vårt valprogram!

Liberalerna höll val-kickoff

Liberalerna höll val-kickoff – Uppsalamagasinet Luthagsnytt

Måndag 23 april 2018 17:00–19:00

AW Maria

Ledande liberaler

Mohamad Hassan Mohamad Hassan
Gruppledare och kommunalråd, vice ordförande Idrotts- och fritidsnämnden
Mejla Mohamad

Framtiden är liberal

Kunskap Allt börjar med en bra skola

Integration Möjligheter och krav

Idéer Framtiden är liberal

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Eller klicka här för att bli medlem direkt