Se alla

Vår politik för Uppsala

Din bakgrund ska inte avgöra din framtid

Uppsalas skolor ska vara likvärdiga och ge varje barn en ärlig chans

Utbildning är en av grundstenarna i vårt liberala demokratiska samhälle. Alla elever ska mötas av höga förväntningar samtidigt som skolan måste fånga upp barns olikheter och möta upp varje individ på bästa sätt.

En meningsfull fritid för ökad trygghet och bättre integration

Vi vill prioritera det brottsförebyggande arbetet med särskilt fokus på att förhindra att barn och unga drabbas av eller själva begår brott.

För att minska utsläppen krävs hållbara transporter och grön teknik

Uppsala ska vara den kommun i Sverige som har ledartröjan vad gäller miljöfrågor. Vi tror på människans förmåga att lösa problem. Vetenskap, teknikutveckling och tillväxt ger utvecklingskraft och nya lösningar på dagens miljö- och klimatproblem. 

Vår politik från A till Ö:

Vår politik på lätt svenska