Vid höstterminens start riskerar flera skolbänkar i Uppsala att stå tomma. Tyvärr är sommarlovet en tid då barn och ungdomar riskerar att utsättas för tvångsäktenskap, könsstympning eller annat hedersrelaterat våld och förtryck. Helena Hedman Skoglund, ordförande utbildningsnämnden, och Eva Christiernin, ordförande socialnämnden, har gemensamt tagit ett initiativ för att öka medvetenheten kring bland annat tvångsäktenskap. Under tisdagen skickades ett brev med en uppmaning till samtliga lärare i Uppsala kommun att hålla ögonen öppna och spana lite extra efter tecken på att någon elev riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi måste agera för att inget barn i Uppsala ska giftas bort eller utsättas för könsstympning. I skolan möter vi barnen varje dag och att vi är uppmärksamma och agerar kan vara barnets räddning, säger Helena Hedman Skoglund, ordförande utbildningsnämnden.

Brevet till lärarna, som också går ut till fristående skolor, innehåller en uppmaning att agera om de misstänker att en elev befinner sig i riskzonen samt information om var de kan vända sig för stöd, svar på frågor och funderingar och få hjälp med att göra en orosanmälan.

Sommarlovet ska vara något att se framemot. Vi behöver vara många som samarbetar så att alla Uppsalas ungdomar kan garanteras den frihet som många av oss tar för given, säger Eva Christiernin, ordförande socialnämnden.