Nu inleds förhandlingar med facken om att justera det omdiskuterade lönekriteriet från den nuvarande lydelsen ”Att utarbeta arbetssätt och arbetsformer så att en större andel av lärares arbetstid går till undervisning” till ”Att utveckla arbetssätt och arbetsformer”. Detta innebär att den del vi i Liberalerna tidigare kritiserat om att lärare ska ta på sig mer undervisning försvinner helt!

– Jag och Liberalerna är väldigt glada över att den här förändringen kan komma att ske nu och jag och utbildningsdirektören har haft en dialog om hur vi kan förbättra lärares arbetsmiljö och deras upplevda arbetsbelastning, säger utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman Skoglund Liberalerna

SKOLAN FÖRST!💙

Radiointervjun hittar du här