Efter sex år som ordförande lämnar nu Mohamad Hassan över ordförandeklubban till Helena Hedman Skoglund, som de senaste två åren har varit vice ordförande i Liberalerna Uppsala kommun.

– Efter 6 år som ordförande där vi stärkt organisationen genom att bilda en förening, ökat medlemsantalen samt skapat en stabil och trivsam stämning i Liberalerna i Uppsala är det dags för nya krafter att ta vid. Helena är en utmärkt ordförande som kommer att axla uppdraget och fortsätta att utveckla organisationen ännu bättre, säger Mohamad Hassan.

– Jag ser fram emot att axla ansvaret för vår välmående förening och arbeta för att engagera fler Uppsalabor i viktiga frågor som framtidens välfärd, företagandets villkor och valfrihet för var och en, säger Helena Hedman Skoglund, nyvald ordförande för Liberalerna Uppsala kommun.

I en starkt växande kommun som Uppsala har Liberalerna också en viktig roll att ta i samhällsbyggnadsfrågor.

– Vi har ett avtal med staten om fyrspår som inkluderar att vi ska bygga 33 000 nya bostäder och kapacitetsstark kollektivtrafik. Att bygga en tillgänglig och trygg stad som erbjuder variation, kultur, natur och bostäder för alla ställer stora krav, och där är det liberala perspektivet viktigt, menar Helena Hedman Skoglund, nyvald ordförande för Liberalerna Uppsala kommun.

Samtidigt kommer valåret 2022 allt närmare och nu ska arbetet med att ta fram den politik partiet ska gå till val på lokalt inledas.

– Nu sätter vi igång arbetet med att forma vår politik framåt för att ur ett liberalt perspektiv svara på de frågor människor ställs inför i sin vardag och här är våra medlemmar och intresserade Uppsalabor väldigt viktiga, säger Helena Hedman Skoglund, ordförande för Liberalerna Uppsala kommun.

Både Helena Hedman Skoglund och Mohamad Hassan fortsätter som kommunalråd för partiet.


För mer information:
Helena Hedman Skoglund (L)
072-518 92 94