Se alla
Framsida halvtidsbokslut

Liberalerna Uppsala lanserar halvtidsbokslut för 2018 – 2020

Bokslutet är ett kvitto på att Liberalerna gör skillnad i Uppsalabornas vardag och visar vad partiet åstadkommit under de två första åren i styret av Uppsala kommun.

Torsdag 18 februari 2021

 

Framsida halvtidsbokslut
Klicka på bilden för att läsa halvtidsbokslutet.

LIBERALERNA OCH MITTENSTYRET

Efter valet 2018 ritades den politiska kartan i Sverige och i Uppsala om. Detta krävde nya konstellationer för ett stabilt och funktionellt styre. I Uppsala bildades Mittenstyret med en gemensam vilja att samarbeta över blockgränserna för Uppsalas bästa. Med det nya styret förflyttades S och MP från vänster till mitten av höger-vänsterskalan. Oavsett koalition kommer Liberalerna att bedriva liberal politik.

LIBERALA AVTRYCK I UPPSALAPOLITIKEN

Mittenstyrets överenskommelse består av 139 punkter varav 75 reformer är resultatet av liberal politik. 63 av dessa är redan efter två år på gång eller avklarade. Det återstår arbete för att resterande reformer ska förverkligas fram till 2022.

Sedan 2018 har Liberalerna i Uppsala bidragit till:

 • En handlingsplan för ett bättre näringslivsklimat
 • +88 miljoner till LSS-bostäder
 • Att skolan fått över +200 miljoner, något som inte skulle skett utan Liberalerna vid styret
 • Minskad andel försörjningsstöd
 • Fler Uppsalabor i arbete
 • Ökat antal sommarjobb för ungdomar
 • Isarenan i Gränby
 • Fler aktörer i samverkan för att bryta utanförskapet
 • Strategi för ökad likvärdighet i Uppsalas skolor
 • Att utforma riktlinjer för förhandsbesked vid byggnation
 • Fortsatt hög prioritet för bevarandet av värdefull jordbruksmark
 • Satsning på tillgängliga lärmiljöer för barn med NPF
 • Rätt till fritids för alla barn
 • Bytesperioder i grundskolan för ökad arbetsro och bra mottagande av elever
 • Förväntansdokument i grundskolan för bättre samarbete mellan hem och skola
 • Fler förskolebussar
 • Kompetenslyft om hedersrelaterat våld och förtryck
 • Möjlighet för seniorlunch på utvalda skolrestauranger
 • Socialarbetare i skolan
 • Bad i Vårdsätra