Se alla

Skoldebatt i fullmäktige

Tisdag 26 januari 2016

Igår, 25/1-2016, hölls på Alliansens initiativ en skoldebatt i fullmäktige. Kommunalrådet Mohamad Hassan utvärderade vad som blivit av de rödgrönas vallöften och kunde konstatera att de fick underkänt på alla punkter. Inget av det som utlovats har nu ett drygt år senare införts.

Anna Manell, ledamot i Utbildningsnämnden, visade på att Liberalerna driver en konstruktiv politik i opposition och nämnde de många motioner vi lämnat in och interpellationer vi ställt till de rödgröna i fullmäktige.

Liberalerna har under 2015 lämnat in motioner om:

 • Att införa förstelärare i förskolan
 • Att införa ett fempunktsprogram för en skola i topp – där vi bland annat lyfter vikten av speciallärare, central rättning av nationella prov och behovet av en utvecklingsenhet
 • Att ta tillvara nyanlända lärares kompetens
 • Att ändra principerna för urval vid skolvalet
 • Att förbättra samverkan mellan gymnasieskola och vuxenutbildning
 • Att förbättra förutsättningarna för likvärdighet även på skolor på landsbygden
 • Att inordna en samordnare för arbete mot hedersrelaterat våld
 • Att anställa studentmedarbetare för att avlasta lärare
 • Att möjliggöra att frångå kösystemet så även friskolor kan ta emot nyanlända

Dessutom har vi nu under januari 2016 motionerat om att avsätta förstelärare för arbete med särbegåvade barn.

Vi har också lämnat interpellationer med frågor om skolverksamheten och hur de rödgröna tänker driva den framöver. Vi har interpellerat om:

 • Nyanländas skolgång
 • Elever som försvinner eller gifts bort
 • Effektiviseringar av övrig personal (ej undervisande personal i skolan)

Vill du läsa vad som skrevs i medier om skoldebatten? UNT skrev så här. Radio Uppland rapporterade detta. Inför debatten publicerades också en debattartikel av riksdagsledamot Christer Nylander och Anna Manell. Den kan du läsa här.