Se alla

Viktiga steg för fler studentbostäder i Uppsala

Nya regler ska underlätta för fler studentbostäder.

Fredag 17 mars 2023

Uppsala har två världsledande universitet: Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), och tillsammans har de över 45 000 studenter. För att fortsätta vara attraktiva att studera, bo och leva i behöver vi tillgodose behoven av studentbostäder. Liberalerna har länge arbetat för fler studentbostäder och välkomnar att regeringen ger Boverket i uppdrag att föreslå lättnader i byggkraven för studentbostäder.

Genom att förenkla byggprocessen för studentbostäder bidrar vi till att lösa en av de mest grundläggande utmaningarna för studenter: att hitta ett boende. Vi vet att det studenterna efterfrågar är billiga bostäder i bra lägen. Tillgången på studentbostäder i Uppsala är avgörande för att stödja vår stad som en drivande och progressiv kraft för utbildning och innovation, säger Jennie Claesson (L), kommunalråd i Uppsala.

Ofta är studentbostaden den första bostaden man har efter att man flyttat hemifrån. Över hälften av Sveriges studenter bor i orter som inte kan erbjuda studenter ett boende under höstterminen, enligt SFS Bostadsrapport. 

Detta är ett viktigt steg för fler studentbostäder. Där det annars är dyrt  att bygga bostäder på grund av bullerkrav kan vi istället bygga billiga studentbostäder. Alltför många unga människor har tvingats ge upp sina drömmar att studera i en annan stad för att det saknas studentbostäder, säger Jakob Olofsgård (L), bostadspolitisk talesperson för Liberalerna i en kommentar.

Myndigheten ska föreslå lättnader i byggkraven avseende lämplighet, tillgänglighet och användbarhet, reglerna för dags- och solljus samt skydd mot buller. Syftet med uppdraget är att utreda möjligheterna att påtagligt minska kostnaderna vid byggandet av studentbostäder och möjliggöra ett ökat och mer differentierat utbud av dessa på kort och lång sikt.

Detta blir nu möjligt tack vare betydande lättnader i byggkraven. Liberalerna har länge arbetat för fler studentbostäder, det är grundläggande för att Sverige ska vara en kunskapsnation, avslutar Jakob Olofsgård (L). 

Förslagen ska vara motiverade i förhållande till byggkostnaderna och utan att kraven sänks mer än nödvändigt. Boverket ska bland annat samverka med studentorganisationer, bygg- och fastighetsföretag, funktionshindersorganisationer och myndigheter.

Uppdraget ska redovisas till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 30 april 2024.