PRESSMEDDELANDE

Liberalerna vill utveckla Uppsala till ett nationellt och internationellt centrum för självkörande fordon och låta en stadsdel utgöra testbädd.

– Vi ser en möjlighet för Uppsala att kliva fram och ta täten i den tekniska revolution som nu sker. Vi har geografiska förutsättningar, kunskap, universitet och närhet till en internationell flygplats och ligger i en ur globalt perspektiv sett intressant region, säger Mohamad Hassan (L).

– Snart kommer självkörande fordon dominera vår stadsbild och radikalt revolutionera vårt sätt att färdas. Att äga en bil kommer i framtiden inte att vara lika självklart som det är idag, säger Mohamad Hassan (L).

Runt om i världen testas självkörande fordon, men ingen stad har hitintills tagit steget och upplåtit en hel stadsdel, utan enbart utpekade gator. Vill vi i Uppsala vara först med detta är det viktigt att agera omgående, innan någon annan stad hinner före.

– Självkörande fordon är enligt många experter säkrare än människoframförda fordon. Trygghet och säkerhet borde således inte vara ett bekymmer. Självkörande fordon har visat sig bland annat kunna hålla hastighetsgränsen till punkt och pricka och stanna för att släppa över fotgängare vid ett obevakat övergångsställe, säger Mohamad Hassan (L).

– Jag tänker mig att Boländerna skulle kunna vara en bra stadsdel att ha som testbädd, men det behöver utredas av experter, avslutar Mohamad Hassan (L).

Liberalerna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige.

För mer information: Helena Hedman Skoglund, politisk sekreterare, 072-518 92 94