Se alla

Närings(L)ivsakuten

Jag är inte nöjd med Uppsalas placering i Svenskt näringslivs ranking. Hjälp mig förbättra näringslivsklimatet i Uppsala.

Jag är tillgänglig 24/7 på:

mohamad.hassan@liberalerna.se

Sekretess råder alltid.

 • Det behövs krafttag:

  • Hela den politiska ledningen måste sätta näringslivsfrågor högst

  • Stadsdirektören måste prioritera frågorna internt i kommunen

  • Inga konsulter ska företräda kommunen

  • Varje synpunkt, liten som stor, ska omhändertas och lösas

  • Punktmarkera ”bromsklossar” inom alla nämnder och förvaltningar

  • Osund konkurrens måste elimineras

Ända sedan jag kom hit 1990 har jag älskat Uppsala. Kärleken är så pass starkt att jag faktiskt känner en bubblande hemlängtan i magen varenda gång jag befinner mig på resande fot. Oavsett om jag är i Beirut, Köpenhamn, Madrid, Paris, London eller Dubai så längtar jag hem till Uppsala. Jag tycker helt enkelt att Uppsala är en oerhört fin plats på jorden.

Här bor och verkar underbara människor och det är här jag skapade mitt liv efter flykten från krigets Libanon. Här föddes mina fyra barn och det är här jag träffade två av världens bästa kvinnor (exklusive min mamma) min exfru Karin Hassan Jansson och min sambo Malena Ranch.

Uppsala är utöver att vara en fantastisk kommun är också ett nav för kunskap och företagsamhet. Med två universitet och drygt 20 000 verksamma företag tycker de allra flesta att Uppsala är en bra plats att bo och verka i.

Med den företagsamhet och entreprenörskap som genomsyrar kommunen har det naturligt kommit till att bli en av mina hjärtefrågor. Det var därför en mycket tung dag för mig som både egen företagare och som politiker med ansvar för företagarfrågor att se att Uppsalas placering över näringslivsklimat är bland de sämsta i landet. Reaktionerna var som väntat många och hårda. En del var sakliga och konstruktiva (tack Michael Prising, Anna-Lena Holmström & Niklas Engemar!) medan andra inlägg byggde på okunskap och hörsägen.

Om vi ska lyckas vända trenden måste vi alla fortsätta älska och tro på Uppsala samtidigt som vi arbetar för kommunens bästa. Är det fel någonstans i systemet måste vi som beslutsfattare få vetskap om detta. Även om vi nu har en konkret åtgärdslista som sjösattes i våras tror jag att det finns ett stort mörkertal som vi missar.

Hjälp mig att vända den negativa trenden. Hjälp mig att göra Uppsala ännu bättre för oss alla, företagare, barn, föräldrar, äldre och besökare.

Jag finns tillgänglig 24/7. Har ditt ärende hanterats felaktigt utifrån ramar och beslut så hör gärna av dig. Är våra beslut bristfälliga och drabbar företagare negativt är jag beredd att jobba för en förändring. Handlar det om bemötande och attityder är jag beredd att lyfta frågan med berörda chefer. Jag kommer att göra allt för att vända trenden.

Jag är tillgänglig 24/7 på: mohamad.hassan@liberalerna.se Sekretess råder alltid.

Mohamad Hassan (L)