Läs vår mål och budget här:  Mål och budget 2018 -Liberalerna

Idag presenterar Liberalerna Uppsala kommun sitt förslag till mål och budget 2018-20. Här finns våra liberala prioriteringar för att Uppsala ska utvecklas.

Liberal budget låter lärare vara lärare

Liberalernas förslag till Mål och budget 2018-20 satsar på lärares arbetsmiljö, arbete och integration, deltidsbrandmän och idrottsplatser.

-Trots en skattesänkning på 30 öre klarar vi av att leverera ett resultat på 300 miljoner samtidigt som verksamheterna får goda förutsättningar att leverera välfärd och service till Uppsalaborna, säger Mohamad Hassan (L).

Skola och utbildning är alltid centralt för liberaler. Den viktigaste faktorn för att elever ska lyckas i skolan är skickliga lärare. Då måste arbetsmiljön vara god, så att lärare håller sig friska och vill stanna kvar i yrket.

-Vi måste vända den negativa trenden med ett ökat antal sjukskrivna lärare och hitta sätt att locka tillbaka lärare som lämnat yrket, säger Anna Manell (L). Därför satsar vi på att plocka bort uppgifter som idag ligger på lärarna. Lärare ska få vara lärare, andra yrkeskategorier kan göra övrigt.

-Vi skapar också utrymme för att återinföra modersmålsstöd från modersmålslärare i förskolan, 30 timmars förskola och fritids för barn till föräldralediga och arbetslösa och tillräckligt stöd till barn med särskilda behov, som idag inte får den hjälp de behöver, fortsätter Anna Manell (L).

Uppsala ska bli en av landets främsta idrottskommuner, med landets mest välmående befolkning. Därför satsar Liberalerna på att rusta upp idrottsplatser.

-Grönytor och idrottsplatser uppmuntrar till idrott och rörelse, säger Mohamad Hassan (L). Det är viktigt att kvaliteten är hög. Därför satsar vi på att byta det utslitna konstgräset i Stenhagen till ett miljövänligt alternativ, ställa iordning Ekebydalens fotbollsområde och på fortsatt upprustning av Österängens IP, fortsätter Mohamad Hassan (L).

Liberalerna satsar också på att rekrytera och behålla deltidsbrandmän.

-I Liberalernas Uppsala ska man kunna välja var man vill bo, på landsbygden eller i staden. Oavsett var man bor ska man kunna lita på att grundläggande samhällsservice som kan rycka in i livshotande situationer eller vid bränder finns. Trygghet och säkerhet måste finnas för alla Uppsalas invånare, det är en del av det liberala samhällskontraktet, säger Mohamad Hassan (L).

Se en presentation av fler liberala budgetsatsningar här och läs mer utförligt om de olika förslagen här.