2019-02-06
PRESSMEDDELANDE

Mittenstyrets (Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet) förslag om en förstärkning av utbildningsnämndens budget med 25,4 miljoner kronor röstades idag ned av Vänsterpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna. I och med detta minskar nu satsningen på skolan med 10 miljoner kronor.

Genom satsningar på skolan bygger vi ett starkare Uppsala för framtiden.

–          En förstärkning på ytterligare 10 miljoner hade betytt mycket för Uppsalas elever och lärare.  Pengarna kunde gått till värdefull studiehandledning för elever som har svårt att nå godkända studieresultat, insatser för att avlasta lärare eller skapat ekonomiskt utrymme för att anställa ytterligare lärare och kuratorer. Det blir nu avsevärt svårare att få till, vilket jag tycker är mycket tråkigt, säger ordförande Helena Hedman Skoglund (L), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden.

Mittenstyret vill föra en ansvarsfull ekonomisk politik och samtidigt stärka välfärden, men bedömer att de 10 miljonerna som nu försvinner i skolsatsningar hade behövts.

–          Uppsala ska ha en välfärd av hög kvalitet. Både skolan och omsorgen behöver mer resurser. I det här läget gjorde vi en bedömning att skolan behöver de här pengarna för att bland annat kunna anställa mer personal. Jag tycker att det är olyckligt att oppositionspartierna nu sätter stopp för det, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

–          Vi ska se till att varje elev genom skola och utbildning ges goda förutsättningar att bygga sig en bra och framtid, säger Linda Eskilsson (MP), kommunalråd och ordförande i kulturnämnden.

Idag hade vi chansen att öka grundbeloppen, som följer med varje enskild elev, med 10 miljoner kronor men den politiska oppositionen bestående av Vänsterpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna valde att prioritera ned skolan.

För mer information:
Helena Hedman Skoglund (L), kommunalråd
Telefon: helena.hedman-skoglund@uppsala.se
Mail: 018–727 12 38

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 018-727 13 18
Mail: erik.pelling@uppsala.se

Linda Eskilsson (MP), kommunalråd
Telefon: 018-727 13 30
Mail: linda.eskilsson@uppsala.se