2019-04-05
PRESSMEDDELANDE

För att ge lärare ökad möjlighet att fokusera på undervisningen satsar regeringen 475 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2019 på ett statsbidrag för att fler lärarassistenter ska anställas i skolan. För Uppsalas del innebär detta cirka 10 miljoner till utökad satsning på lärarassistenter.

– Fler lärarassistenter ger Uppsalalärare möjlighet att i högre grad fokusera på undervisningen, det är vägen till kvalitet och goda studieresultat, säger Helena Hedman Skoglund, kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden (L).

Uppsala införde lärarassistenter 2018 och många lärare upplever att det fungerat mycket bra. Lärarassistenterna har tagit över praktiska och administrativa uppgifter från lärarna och gjort det möjligt för dem att fokusera på undervisningen. Det har bidragit till en bättre arbetsmiljö.

– De sex grundskolor som idag har lärarassistenter upplever dem som ett gott tillskott, att de avlastar lärarna, och det vill jag bygga vidare på för att minska lärares hög arbetsbelastning, säger Helena Hedman Skoglund, kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden (L).

För mer information:
Helena Hedman Skoglund (L)

Ordförande utbildningsnämnden
072-518 92 94

Nathalie Berggren (L)
Politisk sekreterare
072-469 06 58