Se alla

Slottsmiljön ska givetvis bevaras

Det förekommer många felaktiga påståenden i debatten om nytt konstmuseum, skriver Mohamad Hassan.

Tisdag 16 mars 2021

Debatten om konstmuseet lär fortsätta till dess att kommunfullmäktige slutligen avgör frågan. Vår storsatsning på Uppsala konstmuseum innebär att ytan fördubblas samtidigt som verksamheten får de bästa förutsättningarna att erbjuda kvalitativ konst- och museiverksamhet. Satsningen på konstmuseet, ett historiskt centrum och omdaningen av slottet kommer locka besökare till konstmuseet och vårt slott. Här ska besökarna kunna ta del av utmärkt konst såväl som information om Uppsalas historia med slottet, universitetet och kyrkan samt näringsliv, industri och arbetarstad.

För att den fortsatta debatten ska vara saklig vill jag återigen rätta några felaktigheter. Slottet har en historisk miljö som alla värnar om. Förslaget vi har ställt oss bakom utgår från platsens kulturhistoriska värde. Och nej! Vi kommer inte att röra slottet, siluetten, borggården, Sturevalven, kung Jans port, Gunillaklockan, bastionen Styrbiskop, rikssalen eller andra värdefulla karaktäristika.

Det som är föremål för en eventuell förändring är det tillfälliga väderskyddet som byggdes över Vasaborgen, eller Gräsgårdsbastionen, när den grävdes fram på 1940-talet. Alla påståenden om att slottet ska förstöras eller att det ska byggas en vit koloss, alternativt en ”anakronistisk glaskub”, som företrädare för M (UNT 2/3) och KD (UNT 10/3) påstår är felaktiga. En lögn blir inte en sanning bara för att den upprepas.

Detsamma gäller skisserna på den eventuella hissen för ökad tillgänglighet vid Bleke backe som framställs vara lika hög som södra tornet och därmed påverkar siluetten. Det stämmer inte.

Om det blir verklighet kommer hänsyn tas till platsens historiska värde och det kommer aldrig att bli högre än slottets sockel. På samma sätt som Fastighetsverket med slottsarkitekt Viking Göransson och landsantikvarien Nils Sundquist på 1940-talet kunde skapa något klassiskt från en ”grön kulle” till Vasaborgen, litar jag på att samma Fastighetsverk kan skapa en lika smakfull takkomplettering på 2020-talet.

Det är inte Hassan & Pelling bygg AB vi har att göra med utan Statens fastighetsverk, en samhällsviktig part med stor erfarenhet av att förvalta vårt kulturarv med bravur
Uppsala slott är ett av våra viktigaste landmärken och nu har vi ett förslag som kan utveckla platsen till en destination av internationell rang som öppnar upp slottet för fler Uppsalabor och besökare från resten av landet och utlandet.

Slottet är ett utmärkt förslag med tanke på att inga andra partier än Liberalerna är intresserade av att bygga ett helt nytt konstmuseum.

Mohamad Hassan
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Publicerades i UNT 2021-03-16.

Läs även: