Se alla

Låt Storvreta, Vattholma och Vänge växa som Knivsta!

Tisdag 5 april 2016

prm

Uppsala kommun växer så det knakar, men tillväxten sker inte överallt. Tätorter på landsbygden utarmas, och ett sätt att motverka detta är att börja betrakta och behandla tätorter som om de vore egna kommuner. Hade exempelvis Knivsta varit kvar som tätort i Uppsala kommun hade Knivsta inte upplevt den expansion och byggboom man gör nu. Med ett förändrat synsätt kan vi få fart på byggandet även utanför centrala Uppsala och samtidigt underlätta för det lokala näringslivet och bevara samhällsservice på landsbygden.

  • Om vi förändrar vårt synsätt och vår hantering av tätorterna runt om i Uppsala kommun skulle fler delar av kommunen kunna göra samma resa som Knivsta utan att behöva bryta sig loss, menar Mohamad Hassan, kommunalråd (L). Det skulle gynna kommunen som helhet.

Bristen på bostäder och lokaler är stor i Uppsala kommun. Fokus på detaljer hämmar byggandet och leder till försenade projekt och en högre kostnadsnivå. Konsekvensen blir att bostäder och verksamhetslokaler som behövs för att möta befintliga behov saknas. Därför krävs en radikal förändring av dagens planerings- och byggprocess. Krav på kvalitet och anpassning till omgivningen ska givetvis ställas, men detaljerna lämnas därhän.

  • Om inget radikalt görs kommer många människor, inte minst unga, även framöver att sakna bostad och därmed en viktig grund för ett värdigt liv. Vi måste tänka om när det gäller byggandet; ägna mindre energi åt detaljerna, och i stället fokusera på hur framtidens Uppsala ska byggas och ha helheten, inte detaljer, som ledstjärna säger Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

 

För mer information:

Mohamad Hassan

Kommunalråd och gruppledare (L)

073-048 89 23

Helena Hedman Skoglund

Politisk sekreterare (L)

072-518 92 94