Se alla

Det ska heta Konsertplatsen!

Torsdag 24 mars 2016

gratis-noter-illustration

KONSERTPLATS eller FREDSPLATS?

Uppsala kommuns namngivningsnämnd –NGN- fattade i december 2014 beslutet att platsen framför Uppsala Konsert och Kongress entré mot Storgatan skulle namnges Konsertplatsen, ett förslag från Musikens Hus Vänner. Oppositionen (S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån för sitt eget förslag Alva Myrdals plats.

Vid NGN:s sammanträde den 25 februari 2015 valde den rödgröna majoriteten att återremittera ärendet till Stadsbyggnadskontoret. Oppositionen (M), (C), (L (då FP)) och (KD) reserverade sig och höll fast vid tidigare beslutat namn; Konsertplatsen.  Det självklara i ett fall av detta slag hade varit att fastställa namnet Konsertplatsen, vilket varit utställt och gentemot vilket inga synpunkter lämnats.  I stället har nu den nuvarande majoriteten kommit med ytterligare ett förslag, nämligen Fredsplatsen, med förklaringen att husets betydelse som konserthus ska tonas ned.

Uppsala saknade fram till 2007 ett konserthus och musikevenemang fick ske i lokaler, hyrda av andra institutioner som Uppsala Universitet och Fyrishov. År 1988 bildades Musikens Hus Vänner, som arbetade oförtrutet för ett konserthus, där alla musikgenrer skulle kunna representeras. Tack vare en stor donation har vännerna, sedan huset stod färdigt, kunnat stödja konsertverksamheten med åtskilliga miljoner kronor. Vännerna har också ur denna donation delat ut stipendier till skickliga och lovande musiker. Natasha Dahnbergs vackra mosaik ”Gatumusikanterna” i stenläggningen på platsen är skänkt av vännerna.

Det skulle vara ytterst ologiskt av oss övriga invånare i Uppsala att inte låta platsen framför UKK ges ett namn, som visar vad byggnaden står för. Idag säger vi att vi ska träffas, fika eller äta vid Konserthuset. Vilket är då naturligare än att uppdra åt Namngivningsnämnden att fastställa namnet Konsertplatsen, det namn som ställdes ut för ett år sedan och som inte rönt motstånd.

Mohamad Hassan
kommunalråd (L)
Inger Nilsson
ledamot (L) av Namngivningsnämnden