Se alla

Långsiktighet och pedagogisk kvalitet avgörande!

Torsdag 31 mars 2016

 

prm

 

 Igår fattade Utbildningsnämnden beslut om att anta förslaget till lokalförsörjningsplan för Uppsalas skolor. Arbetet med lokalförsörjningsplanen påbörjades på Liberalernas initiativ under Alliansens tid eftersom vi såg ett stort behov av att ta ett helhetsgrepp om framtida behov för att kunna fatta korrekta beslut. Vi är glada för att de rödgröna vill fortsätta arbeta strategiskt med skollokaler för att möta framtida behov.

  • För Liberalerna är möjligheten till god kvalitet på undervisningen och långsiktighet avgörande för gårdagens beslut. Det är nödvändigt att ta så väl ett pedagogiskt som ett ekonomiskt ansvar, det gynnar i slutänden alla Uppsala kommuns invånare, säger Anna Manell (L), ledamot i Utbildningsnämnden.

  • Jag håller inte med övriga alliansen om att en återremiss var rätt väg att gå. Liberalernas uppfattning är att kommunen har gjort en ordentlig utredning av förutsättningarna och möjligheterna för Åkerlänna skola, och att det rätta är att, vis av tidigare erfarenheter, fatta beslut om nedläggning nu, inte att skjuta upp det, fortsätter Anna Manell (L), ledamot i Utbildningsnämnden.

Den rödgröna majoriteten röstade vid nämndsammanträdet för Liberalernas yrkande om att utreda möjligheten att bygga en ny skola mellan Gottsunda och Sunnersta, vilket vi är glada för. Vi har redan tidigare lämnat in en motion om detta till kommunfullmäktige.

  • Gottsundaskolan förtjänar funktionella, pedagogiska lokaler, konstaterar Anna Manell (L), ledamot i Utbildningsnämnden

För mer information:

Anna Manell

Ledamot Utbildningsnämnden (L)

073-3745232

Helena Hedman Skoglund

Politisk sekreterare (L)

072-518 92 94