Se alla

Det brinner runt om i Uppsala – insatser behövs NU!

Torsdag 31 mars 2016

 prm

Bilar och soptunnor brinner i Gottsunda, Valsätra, Stenhagen, Storvreta, Eriksberg och på Brantingstorg. Den rödgröna majoriteten låter meddela att insatser är på gång. Snart. Men insatserna behövs nu.

De styrande i en kommun av Uppsalas storlek måste ha en plan för hur man ska agera redan på förhand. Inte agera ad hoc, eller låta bli att agera, för att man inte har en utarbetad strategi. I större städer där utanförskap finns på sina håll är det nödvändigt att arbeta strategiskt för att motverka upplopp och missnöjesyttringar liknande de som just nu sker runt om i Uppsala, säger Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

Pengar finns avsatta till en social investeringsfond, men har inte nyttjats än. Pengar ska användas i verkligheten och inte bara se bra ut på pappret.

När kommer de rödgrönas åtgärder? Hur ska de bemöta det som nu sker, motverka en upptrappning och arbeta för att det inte händer igen, framöver?, det undrar jag och Liberalerna, säger Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

För att komma till rätta med utanförskap som konsekvens av arbetslöshet och otillfredsställande fritid till följd av bristande ekonomiska resurser och brist på vuxennärvaro, behöver kommunen satsa på flera saker parallellt.

  • Kraftigt stöd måste ges till civilsamhället, till exempel nattvandrare, fritidsverksamhet och föreningar som kan ge sysselsättning och öka närvaron av vettiga vuxna. Och det måste få kosta. Åtgärder av detta slag är inte gratis, men måste prioriteras. Kommunen behöver också satsa på arbetsmarknadsåtgärder som välfärdsjobb och områdesvärdar och se till att det finns socialsekreterare och fältarbetare som kan arbeta förebyggande, säger Mohamad Hassan kommunalråd (L).

  • Naturligtvis måste också en dialog finnas med föräldrarna, och stöd ges där det behövs, avslutar Mohamad Hassan kommunalråd (L).

 

För mer information:

Mohamad Hassan

Kommunalråd och vice ordförande i Socialnämnden (L)

073-048 89 23

Helena Hedman Skoglund

Politisk sekreterare (L)

072-518 92 94