Se alla

Vår rapport om bristerna vid omorganisationen av servicebaserna

Onsdag 13 april 2016

Rapport från (L) om misskött omorganisation av servicebaser inom LSS_Sida_1Klicka på länken för att läsa!

Rapport från (L) om misskött omorganisation av servicebaser inom LSS