Se alla

Nystart Uppsala – Mål och budget 2022 för ökad trygghet, fler jobb, en bättre skola och snabbare klimatomställning

Onsdag 1 september 2021

Mittenstyret i Uppsala kommun förslag till mål och budget för 2022 innebär en nystart för Uppsala efter pandemin med en stor satsning på skolan. Budgeten på totalt 17 miljarder lägger stor vikt vid de fyra fokusområdena: trygghet, jobb och företagande, likvärdig skola och fossilfritt 2030.

Stor satsning för en mer likvärdig skola

Alla barn ska, oavsett bakgrund, ges lika förutsättningar att lyckas i skolan. Mittenstyret ger därför det största tillskottet till skolan på 256 miljoner. Samtidigt görs satsningar på elevers hälsa och välmående under pandemin, förstärkning av fritidshemmen och rätt stöd till elever i form av särskilda undervisningsgrupper.

Fler Uppsalabor i arbete

För en nystart för fler Uppsalabor i arbete görs satsningar på jobb och arbetsmarknadsanställningar för prioriterade målgrupper, mer resurser till vuxenutbildningen och utbildning och jobbsatsningar i Gränby, Stenhagen och Sävja.

Vi växlar upp trygghetsarbetet

För Mittenstyret är det viktigt att hela kommunen är delaktig i trygghetsarbetet. Därför växlar vi upp arbetet genom att vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet. Samtidigt får socialtjänsten ökade resurser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, arbetet med ordningsvakter och kameraövervakning förstärks och vi inför områdesvärdar och Business Improvement District i Gränby- och Gottsundaområdet. Det satsas även på förebyggande åtgärder som socialarbetare i skolan, allaktivitetshus i Gottsunda, lovaktiviteter för barn och unga samt bibliotek i Gränby.

Kraftsamling för en tryggare omsorg

Pandemin har blottlagt brister inom äldreomsorgen. Därför gör Mittenstyret en kraftsamling för en tryggare äldreomsorg där äldrenämnden och LSS får arbetsro genom ett nollställt effektiviseringskrav. Utöver det utvecklas en äldrevänlig kommun med seniorfestival, äldreambassadörer och digitalt stöd. Det görs även en satsning på Ung omsorg i äldreomsorgen för en ökad livskvalitet för våra äldre samtidigt som ungdomar får ett första jobb. Arbetet med fler nya LSS-boenden fortsätter med 30,3 miljoner.

Snabbare klimatomställning

Miljö- och klimatarbetet måste växlas upp för att utsläppen ska minska med 10–14 procent per år i Uppsala kommun. För att snabba på omställningen görs satsningar på klimatinvesteringar, ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling och inköp samt fossilfria transporter 2021–2022. Det införs även fler laddstationer för elfordon och gång- och cykelväg i Ulva.

Budgeten i korthet:

  • Liberalerna är garanten för att ett stort fokus läggs på skolan.
  • Arbetsro för äldrenämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden.
  • Reformer för ökad trygghet för alla Uppsalabor, fler i arbete, en likvärdig skola och snabbare klimatomställning
  • Oförändrad skattesats.

Läs budgetpresentationen här.

Läs hela remissversionen av Mål och budget för 2022 här.