Se alla

Funktionshindrade körs över av kommunen!

Tisdag 12 april 2016

Uppsala kommun omorganiserar nu servicebaserna som i enlighet med LSS ska ge stöd till funktionshindrade i deras bostäder. Ytterst anmärkningsvärt är att beslutet har fattats utan att berörda har givits möjlighet till delaktighet eller inflytande.

  • Att man inte har frågat de berörda hur de påverkas av detta och efterlyst deras synpunkter på hur organisationen bör se ut för att passa deras behov, är uppseendeväckande. Att endast i efterhand informera om fattat beslut är inte värdigt en kommun som Uppsala, som har som målsättning att öka inflytande och delaktighet i välfärden, säger Angelique Prinz Blix, 2:e vice ordförande i Omsorgsnämnden (L).

Den rödgröna majoriteten med Eva Christernin (S) i spetsen bryter därmed mot lagens intentioner och sina egna uppsatta mål om ökat inflytande och delaktighet (Mål och budget 2016). Kommunen har inte heller genomfört någon ordentlig konsekvensanalys, och vet därför inte hur beslutet kommer slå, vare sig mot den enskilda eller mot kommunens ekonomi.

  • Oppositionen måste kunna lita på att den rödgröna majoriteten klarar att leda förvaltningen i beredning av ärenden, så att det vi fattar beslut om i Omsorgsnämnden är väl utredda förslag, säger Angelique Prinz Blix, 2:e vice ordförande i Omsorgsnämnden (L).

Finns ingen konsekvensanalys vet man heller inte med säkerhet om den ekonomiska kalkylen håller. Vi kan inte vara säkra på att omorganisationen leder till plus i kommunens ekonomi. Då har majoriteten skapat otrygghet helt i onödan. Hanteringen är oacceptabel, säger Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

 

Läs vår rapport här:

Rapport från (L) om misskött omorganisation av servicebaser inom LSS

För mer information:

Angelique Prinz Blix

2:e vice ordförande Omsorgsnämnden (L)

070-312 08 62

Mohamad Hassan

Kommunalråd och gruppledare (L)

073-048 89 23

Helena Hedman Skoglund

Politisk sekreterare (L)

072-518 92 94