Se alla

Senaste:

Upsala Nya Tidning
5 januari 2022

Den svenska mångfalden berikar

I en tid när socialistiska, nationalistiska och konservativa tankegods växer sig allt starkare kan man fundera på om det finns utrymme för ett liberalt…

Följ oss på sociala medier

  • Följ på: 

Din farbror ska inte också vara din svärfar. Det är en ganska enkel regel, men som inte efterlevs i dagens Sverige.

Nu kräver vi att regeringen öppnar ögonen och förbjuder kusinäktenskap.

Vill vi att barn ska lovas bort i äktenskap som en slags lojalitetshandling vuxna emellan. Nej. ”Därför borde även Sverige förbjuda kusinäktenskap” ⁦@liberalerna⁩ ⁦@Lib_Uppsala⁩ https://t.co/FqQNUJhn9X

I år är det 20 år sedan Fadime Sahindal mördades och Sverige på allvar började förstå problemen med hederskultur. Fortfarande begränsas många flickor, kvinnor, pojkar och män av hedersnormer, förtryck och våld.

Liberalerna kommer aldrig att acceptera den ofrihet, maktlöshet... och utsatthet som hedersrelaterat våld och förtryck innebär.

Idag för 20 år sen blev du mördad i hederskulturens namn. Hade politiker inte fegat trots din vädjan om hjälp, så hade du levt idag. Kampen fortsätter i din anda, tills den dagen vi har ett samhälle där alla får leva som de vill, med vem de vill och i frihet.

Vila i frid Fadime!

Under 2021 var det rekordmånga Uppsalabor som gick från försörjningsstöd till arbete eller utbildning. För första gången var det också fler kvinnor än män som fick en arbetsmarknadsplanering. Ett stort steg i arbetet för att ge fler människor möjlighet till egen försörjning, arbete ...och framtid.

- Att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt har en direkt effekt på jämställdheten i samhället. När en kvinna lyfts från utanförskap ger det en vinst för hela familjen. Framförallt för barnen som måste ha bra förebilder och få uppleva att båda föräldrarna går till jobbet varje dag, säger Mohamad Hassan (L), ordförande arbetsmarknadsnämnden.

Sedan valet har vi...

  • Stärkt stödet till elever med NPF genom insatser som gör skillnad i lärmiljön.
  • Beslutat att intensifiera arbetet för ökad skolnärvaro och utveckla satsningen på skolkoordinatorer.
  • Satsat 88 miljoner på byggandet av fler LSS-bostäder.
  • Startat ett Upphandlingsråd och ökat näringslivsfokus. Allt för att förenkla och göra det förutsägbart att driva företag i Uppsala.
  • Påbörjat arbetet med att bryta utanförskapet. Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för individer att komma ut i egen hållbar försörjning.