Se alla

Senaste:

24 september 2021

Närings(L)ivsakuten

Jag är tillgänglig 24/7 på: mohamad.hassan@liberalerna.se Sekretess råder alltid.

Följ oss på sociala medier

  • Följ på: 

Sedan tidigare finns drop-in på Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda och Kvarngärdet Gränby. Nu utökas det till ytterligare två nya platser, Sävja och Stenhagen. Två dagar i veckan kan besökare träffa utbildning- och jobbcoacher och studie- och yrkesvägledare på Sävja Kulturhus och ...Stenhagensbiblioteket. Genom ökad närvaro och högre tillgänglighet får fler möjlighet att finna vägar till att försörja sig.

- Verksamhetens närhet och tillgänglighet möjliggör enkla och spontana möten som kan vara avgörande för mångas framtida möjligheter att uppbära egen försörjning. Genom ett utbildnings- och jobbcenter på plats i stadsdelarna kommer vi nu att nå fler medborgare i Sävja och Stenhagen. Fler Uppsalabor i arbete innebär minskat utanförskap, ökad delaktighet i samhället och fler barn som växer upp med att se sina föräldrar gå till jobbet, säger Mohamad Hassan (L), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Hos Utbildnings- och jobbcenter får besökare vägledning till jobb och utbildning, hjälp med att skriva ditt cv och att ansöka till utbildningar. Det är drop-in och tid behöver inte bokas innan.

- Årets medaljörer har gjort fantastiska insatser, både för Uppsala och Sverige. Det är så roligt att kunna uppmärksamma dem med vår hedersmedalj. Årets medaljörer är verkligt goda förebilder för oss alla. Vi hoppas att även alla deras medarbetare kan känna stolthet över att just ...deras verksamhetsledare eller chef fått kommunens hedersmedalj år 2021, säger Eva Edwardsson, ordförande kommunfullmäktige (L).

🥇Hedersmedaljer till fem Uppsalabor: Johan Carlsson @Folkhalsomynd, Peter Gerhardsson, @KristinaEdstrm2, Lars Jonsson @ConnectUppsala @uuinnovation och den i Uppsala verksamma Margaretha Svensson Paras @UAStadsmission. Grattis! Läs här: ...https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/nyheter-och-pressmeddelanden/2021/hedersmedaljer-till-fem-uppsalabor2/ @EvaEdwardsson

Budskapet från ⁦@uppsalauni⁩ till ⁦@Uppsalakommun⁩: Uppsala universitet behöver kommunens hjälp genom att det lokalt finns ett attraktivt och utvecklat lokalt näringsliv. Därför är stadsbyggnadsfrågorna enormt viktiga. ⁦@Lib_Uppsala⁩

Sedan valet har vi...

  • Stärkt stödet till elever med NPF genom insatser som gör skillnad i lärmiljön.
  • Beslutat att intensifiera arbetet för ökad skolnärvaro och utveckla satsningen på skolkoordinatorer.
  • Satsat 88 miljoner på byggandet av fler LSS-bostäder.
  • Startat ett Upphandlingsråd och ökat näringslivsfokus. Allt för att förenkla och göra det förutsägbart att driva företag i Uppsala.
  • Påbörjat arbetet med att bryta utanförskapet. Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för individer att komma ut i egen hållbar försörjning.