Se alla

Kärlek kommer i alla former!

I vårt liberala Uppsala har alla rätten att leva sitt eget liv utifrån sina egna förutsättningar och drömmar. Ett hinder för människors möjligheter att leva och verka fritt är flera av de normer som finns överallt. Uppsala ska vara en öppen och fördomsfri stad. I förskolan och skolan läggs grunden för attityder senare i livet.

Liberalerna vill:

 

Liberalerna i Uppsala vill

  • Satsa på att stärka HBTQAI-personers psykiska hälsa.
  • HBTQAI-certifiera alla kommunens verksamheter. HBTQAI-kompetens måste finnas inom kommunens samtliga verksamheter.
  • Komplettera arbetsgivaren Uppsala kommuns mångfaldsplan så att den innehåller tydliga aktiva åtgärder för att öka likabehandling och motverka diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet.
  • Se till att samtliga skolors likabehandlingsplaner innehåller strategier för likabehandling av HBTQAI-personer.
  • Säkerställa att socialtjänsten har beredskap att erbjuda HBTQAI-personer, oavsett kön och könsidentitet, som utsatts för våld eller hot om våld av närstående, skyddat boende.
  • Se till att transpersoner ges möjlighet för ombyte i en avskild och trygg miljö i relevanta verksamheter inom kommunen.
  • Kräva att ideella organisationer som tar emot kommunala bidrag ska motverka diskriminering och annan kränkande behandling på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
  • Omdefiniera toaletter inom kommunal förvaltning, bolag och verksamheter efter funktion istället för kön eller låta dem vara könsneutrala.
  • Utforma kommunens informationsmaterial på ett sätt som är neutralt inför olika samlevnadsformer.