Vår politik

Liberalerna i Uppsala vill

  • Satsa på att stärka HBTQAI-personers psykiska hälsa.
  • HBTQAI-certifiera alla kommunens verksamheter. HBTQAI-kompetens måste finnas inom kommunens samtliga verksamheter.
  • Komplettera arbetsgivaren Uppsala kommuns mångfaldsplan så att den innehåller tydliga aktiva åtgärder för att öka likabehandling och motverka diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet.
  • Se till att samtliga skolors likabehandlingsplaner innehåller strategier för likabehandling av HBTQAI-personer.
  • Säkerställa att socialtjänsten har beredskap att erbjuda HBTQAI-personer, oavsett kön och könsidentitet, som utsatts för våld eller hot om våld av närstående, skyddat boende.
  • Se till att transpersoner ges möjlighet för ombyte i en avskild och trygg miljö i relevanta verksamheter inom kommunen.
  • Kräva att ideella organisationer som tar emot kommunala bidrag ska motverka diskriminering och annan kränkande behandling på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
  • Omdefiniera toaletter inom kommunal förvaltning, bolag och verksamheter efter funktion istället för kön eller låta dem vara könsneutrala.
  • Utforma kommunens informationsmaterial på ett sätt som är neutralt inför olika samlevnadsformer.

 

 

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.