Se alla

Företag skapar jobb

För att möta de utmaningar som Uppsala står inför behövs ett nytt liberalt styre som tror på företag och företagare och som fokuserar på att ge både stora och små företag möjlighet att växa. Ett gott företagsklimat är en förutsättning för att skapa och behålla arbetstillfällen. Det ska vara enkelt att driva företag i Uppsala. Vår vision är att Uppsala ska vara topp 10 i undersökningen av kommuners företagsklimat efter fyra år av liberal politik.

Liberalerna vill:

 • Liberalerna i Uppsala vill
 • Samplanera årets tillsynsaktiviteter för att minska antalet besök hos företagen.
 • Kraftsamla i samtliga kommunala enheter och bolag för att förbättra möjligheterna att driva företag i Uppsala.
 • Inrätta en samordnare för att utreda företagarnas behov och upplevda hinder samt ta fram förbättringsförslag till konstaterade brister i lokalt företagsklimat.
 • Starta ett forum för näringslivsfrågor med representanter från olika intressenter för att identifiera och diskutera förslag på åtgärder för förbättrat företagsklimat.
 • Årligen redovisa vilka åtgärder som för tillfället har de största förutsättningarna att förbättra företagsklimatet och följa upp samt redovisa redan genomförda åtgärder.
 • Starta en webbportal för samlad information för myndighetskontakter rörande t.ex. tillståndsfrågor, regler och tillsyn.
 • Erbjuda företagen en väg in till kommunen via ett fysiskt näringslivshus eller på annat sätt samlade kompetenser och resurser. Dessutom erbjuda en personlig kontaktperson som fungerar som länken mellan kommunen och företaget.
 • Inrätta ett upphandlingsråd.
 • Använda nationella ramavtal enbart då det inte hindrar Uppsalaföretag från att delta. Annars genomföra lokala upphandlingar.
 • Arbeta för att Uppsala blir en av de bästa platserna i Sverige att etablera och driva företag på.
 • Underlätta företagsetableringar genom transparens och tydlighet.
 • Förenkla för företagen att hitta kompetent personal.
 • Öka integrationen genom riktade insatser mot arbete.
 • Hjälpa fler arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden genom riktade insatser, som välfärdsjobb.
 • Anställa fler personer med funktionsnedsättning i kommunal verksamhet och verka som föregångare.
 • Släppa in externa aktörer som arbetsförmedlare i högre utsträckning.
 • Samarbeta med regionen och staten för fungerande kollektivtrafik.