Se alla
Helena Hedman Skoglund

Helena Hedman Skoglund

Kommunalråd med ansvar för skola och funktionsnedsättning, ordförande i utbildningsnämnden, ordförande Liberalerna Uppsala kommun

Kontaktuppgifter

Helena är Uppsalabo sedan födseln, och förtjust i yoga och växthuset hemma i trädgården.

Som legitimerad gymnasielärare har Helena tillbringat många timmar i Uppsalaskolor och vet att det finns mycket att göra för att varje barn ska få en så bra skolgång och utbildning som möjligt. Alla måste utan undantag få det stöd och de utmaningar de behöver för att lyckas utifrån sin förmåga. Så är det inte idag. Det behövs mer tid för varje elev. Lärare måste få betydligt bättre förutsättningar att göra sitt jobb.

Uppvuxen med en bror med funktionsnedsättning känner Helena också starkt för att alla människor ska ges möjlighet till ett gott och innehållsrikt liv, med det stöd som behövs. Oavsett vilka förutsättningar du har, ska du själv ha makten över ditt liv. Så är det inte alltid idag.

Sociala Medier

  • Följ på: 

MER RESURSER TILL SKOLAN

Nu har vi presenterat Mittenstyrets förslag till Mål och budget 2022. Det är en väl avvägd budget som ger välfärden goda förutsättningar för att möta Uppsalabornas behov. För att politik ska få genomslag behöver den vara långsiktig och uthållig och ...vi håller därför fast vid våra fyra fokusområden:

🔵 Likvärdig skola
🔵 Trygghet
🔵 Jobb och företagande
🔵 Fossilfritt 2030

Den som känner mig vet att mitt hjärta klappar extra för skolan. Och som skolkommunalråd är jag stolt över de förutsättningar skolan med kommande års budget får. Nu kan vi göra mer för varje barn och elev.

Skolan får arbetsro - inga effektiviseringar ska ske inom skolans område.

🙋Vi tillför resurser för stärkt kvalitet i fritidshemmen, som ska kompensera skilda förutsättningar och möjliggöra ex. ökad personaltäthet.
🙆‍♂️Vi gör en satsning på resursenheter och resursskolor för att underlätta att varje elev får det stöd hen har rätt till och behov av.
💁‍♂️Vi skjuter till pengar för att ta igen pandemins effekter på elevernas mående och kunskaper.

Och en hel del till. :-)

I dag presenterar Mittenstyret förslag till mål och budget för 2022. Uppsala behöver en nystart efter pandemin. Budgeten lägger fokus på ökad trygghet, fler jobb, en bättre skola och snabbare klimatomställning. Det största tillskottet går till skolan: https://t.co/3Dq2VQ6AkS

Ett tätt samarbete mellan skola och socialtjänst är oerhört viktigt för att fånga upp och ge stöd till barn och unga som riskerar att inte klara skolan, fara illa, dras in i missbruk eller kriminalitet. Nu stärker vi samarbetet och bygger ut satsningen på socialarbetare i skolan och SSPF ...(samarbete skola, socialtjänst, polis och fritid). Glad att kunna stärka insatser som skolan menar fungerar bra!

Image for shared link
Barn i riskzonen för kriminalitet ska identifieras - P4 Uppland

Det ska anställas fler socialarbetare i prioriterade skolor och ett utökat samarbete mellan socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF) i utvalda...

sverigesradio.se

Uppsalas elever, lärare och skolledare har jobbat hårt! 💪🏼 Trots en lång tid av pandemi går mycket åt rätt håll i Uppsalas skolor. Det ska vi vara stolta över och bära med oss när vi fortsätter jobba för ännu högre resultat.

Image for shared link
Fler studenter med gymnasieexamen i år: "Exceptionellt"

Trots pandemin har betygssnittet för Uppsalas skolor inte påverkats negativt, enligt preliminära siffror. Fler elever har tvärtom gått ut...

unt.se

Syskonförtur kommer att gälla som urvalsprincip för elever som går eller ska börja i förskoleklass och årskurs 1-3 från och med hösten 2021.

– Att återinföra syskonförturen kommer göra livet enklare för många barnfamiljer som slipper hämta och lämna på flera olika ...skolor, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden.