Skolan först. Det var Liberalernas huvudbudskap i valrörelsen. År efter år har vi drivit på för att skolan ska prioriteras och för att Uppsalas elever ska få gå i en skola i världsklass. Nu när vi ingår i mittenstyret är vår ambition densamma.

Vi kommer att arbeta hårt för en skola som ger varje barn goda förutsättningar för framtiden.

En fungerande skola är vägen till ett hållbart samhälle och biljetten till ett fritt valt liv.

Liberalerna har också upprepade gånger framhållit att varje skattekrona Uppsala kommun får in ska användas ansvarsfullt och komma Uppsalaborna till del. Samhället ska inte ta ut mer skatt än nödvändigt utan sträva mot ett skatteuttag som är i paritet med andra jämförbara kommuner. Där har Uppsala en bit kvar.

Sedan den 15 oktober 2018 bildar Liberalerna tillsammans med Social­demokraterna och Miljöpartiet det nya mittenstyret.

Vår gemensamma bild är klar; vi kommer att prioritera ordning och reda i ekonomin och planerar att ta fram en långsiktig plan för att kommunen ska nå ett gott resultat och en hållbar belåningsgrad.

Vi är också överens om att skatte­uttaget inte ska vara högre än nödvändigt och att en skattesänkning ska prövas årligen. Någon skattehöjning är inte aktuell under den kommande mandatperioden.

I det gemensamma förslaget till Mål och budget för 2019 som presenteras under november återkommer mittenstyret eventuellt med en justering av 2019 års skattesats.

Blir det inte en skattesänkning i samband med detta kommer motsvarande summa i stället att läggas som extra satsning på skolan. Det är vi som liberaler nöjda med.

Oavsett vilka partier Liberalerna hade bildat koalition med skulle vi aldrig ha backat ifrån att skolan ska få de resurser som behövs för att bedriva en kvalitativ verksamhet. I valet mellan en skattesänkning och mindre resurser till skolan deklarerade vi i Liberalerna tydligt, långt före valet, att skolan går före en skattesänkning. Därför kommer vi i dag att besluta om oförändrad skatt vid kommunfullmäktiges möte.

På fullmäktige kommer med största sannolikhet våra politiska motståndare att angripa oss för att vi väljer att inte sänka skatten i dag.

Vad deras budgetförslag inte redovisar är hur Uppsalas skolor ska kunna bedriva en kvalitativ verksamhet med många miljoner mind­re till förfogande. Ett av de partier som vill sänka skatten vill bland annat minska resurserna till utbildningsnämnden med 150 miljoner kronor, vilket motsvarar 300 tjänster. Vi behöver inte fråga dessa partier hur de har resonerat, utan ställer i stället frågan till de verksamma inom skolan:

Finns det i dagsläget 300 lärare eller övrig personal som inte behövs i skolan? Vi tror att svaret är nej.

Därför har vi i Liberalerna inga problem att denna gång låta skatten vara oförändrad – skolan går alltid först!

Mohamad Hassan, kommunalråd (L)

Helena Hedman Skoglund, kommunalråd (L)