I sitt debattinlägg (UNT 24/2) vädjar Tobias Smedberg (V) till Mittenstyret att få fram mer resurser till skolan.

Vi vill klargöra. I förslaget till reviderad budget för Uppsala kommun fanns det 25,4 miljoner avsatta för skolan, men Vänsterpartiet valde tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna att lägga tio miljoner av dessa på annat. Detta på bekostnad av Uppsalas elever.

Alla partier är fria att göra sina egna prioriteringar, men då förutsätter vi att man är ärlig och står för beslut. När Vänsterpartiet valde att prioritera bort skolan samtidigt som de försöker måla upp bilden av att det är Liberalerna som inte vill satsa på skolan går ekvationen inte ihop.

I regel fattar Uppsala kommun beslut om mål och budget i december och sedan är det denna som gäller för kommande år. Men på senaste kommunfullmäktige reviderades budgeten, till följd av den utdragna regeringsbildningen som i resulterade i en föreslagen övergångsbudget utan politiska satsningar. Detta innebar 77 miljoner kronor mindre till Uppsala än beräknat, och beskedet kom tätt inpå att vår budget för Uppsala kommun skulle presenteras. Vi behövde anpassa vårt budgetförslag utifrån avsaknaden av dessa statsbidrag och beslutade att väga det jämt ut på samtliga nämnder. För utbildningsnämndens del innebar det 25,4 miljoner mindre.

Riksdagen röstade sedan igenom ett annat budgetförslag, som innehöll statsbidragen.

Mittenstyrets lösning var då enkel; återställ budgeten till ursprungligt förslag och fördela ut posterna på samma sätt som de dragits in. Kort och gott, ge tillbaka de 25,4 miljoner kronorna till utbildningsnämnden.

När förslaget lades fram i kommunstyrelsen yrkade V tillsammans med M, KD och SD på att ta tio miljoner av de 25,4 miljonerna från utbildningsnämnden. Mittenstyret stod dock fast vid sin prioritering av skolan. På fullmäktige avslutades ett oppositionspartis inlägg med att tio miljoner kronor ändå är en ”storm i ett vattenglas”. Men tio miljoner kronor hade räckt till att anställa ytterligare 17 lärare, 17 kuratorer eller 17 skolsköterskor. Detta hade varit personal som gjort skillnad för Uppsalas skolelever. Samma pengar hade också kunnat innebära studiehandledning en timme i veckan under hela året för 407 elever, vilket kan innebära skillnaden mellan godkända studieresultat eller ytterligare elever som inte når målen. Det hade också kunnat innebära betydande stöd till elever med särskilda behov.

Ett viktigt uppdrag för oss politiker är att se till att kommunens ekonomi är god på sikt, så att vi också i framtiden kan erbjuda invånarna den välfärd de har rätt att förvänta sig. Om Uppsala ska ha en långsiktig, stabil ekonomi går det inte att nalla på resultatet, som V föreslår gång på gång, oavsett syfte. Det krävs ett starkt resultat för att säkra kvaliteten på kommunens verksamheter även framöver, för att ha råd att bygga nya skolor och samtidigt få ned låneskulden.

Med Liberalerna och Mittenstyret vid makten har skolan 23,5 miljoner mer än vad Vänsterpartiet hade lagt på skolan om de själva fått styra Uppsala.

Uppsalas skolor har drygt 69 miljoner mer än M, C och KD:s alternativa budgetförslag. När vi hade chansen att ytterligare stärka skolans resurser med 25,4 miljoner röstade V, M, KD och SD nej och valde att begränsa detta till 15,4 miljoner. Det talar sitt tydliga språk. Liberalerna är det parti, och Mittenstyret den koalition, som vill satsa på skolan. Ingen kan säga något annat med gott samvete.

Helena Hedman Skoglund, kommunalråd (L) med ansvar för skola

Mohamad Hassan, kommunalråd (L)

Länk till debattartikeln i UNT.