I Sverige finns över 1,2 miljoner företag. 99,9 procent av alla företag är små och medelstora företag och var tionde sysselsatt i Sverige är en företagare. Företagarnas villkor är ingen marginell fråga – det är avgörande frågor för både Sveriges välfärd och svenskarnas privatekonomi.

Det har blivit tydligt under Coronakrisen. För oss är slutsatsen uppenbar: utan företagare stannar Sverige. Det är företagen som är jobbskaparna. Det är genom att de vågar anställa som vi får in de skatteintäkter som finansierar vår välfärd. Höga ambitioner med välfärden bygger på att människor arbetar och att våra företag växer.

Våren 2020 blev det tvärstopp i stora delar av näringslivet. För att undvika massarbetslöshet behövdes tillfälliga krisåtgärder. Här har Liberalerna tagit ett stort ansvar. De krisstöd som nått fram till företagen har varit av betydelse för både företagen och deras anställda.

Men krisen är inte över. Många företagare möter nu en brutal verklighet. Flera av de nya restriktionerna är faktiskt hårdare än förra våren. Regeringens beslut att införa alkoholförbud på restauranger kl 20 slår exempelvis uppenbart stenhårt mot restaurangerna. Flera stöd till drabbade företag beslutas nu i Riksdagen. Det handlar om sänkta arbetsgivaravgifter för unga, stöd för att bära hyreskostnader och korttidspermittering. Men det räcker inte. Många företagare måste få ta del av stöden här och nu. Därför måste regeringen nu agera för att ansvariga myndigheter betalar ut stödpengarna i tid. Det behövs en tidsgaranti för när stöden betalas. För många företag handlar tiden för när stöden betalas ut om överlevnad eller konkurs.

Coronakrisen har också avslöjat den avgrundsdjupa ideologiska skiljelinjen mellan liberaler och socialister i synen på företagarna. Den svenska vänstern företagare för att de minsann borde ha marginaler för att klara en kris. Det är hårresande. Coronakrisen handlar inte om att företagare har agerat oansvarigt, utan om ett virus som ingen kunnat förbereda sig på. Låt oss vara tydliga: företagare är också skattebetalare. Det är hårt arbetande människor som i regel aldrig har haft en sjukdag och legat samhället till belastning förtjänar också att få samhället stöd.

Maria Mattsson Mähl, entreprenör och ledamot i partistyrelsen (L)
Mohamad Hassan, kommunalråd Uppsala (L)
Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson (L)

Publicerades i UNT 2021-02-05.