Se alla

Ny politik för årsrika!

Torsdag 31 mars 2016

prm

Ett rikt liv hela livet!

Liberalerna i Uppsala län presenterade 14 mars en ny satsning för att försäkra att äldre
människors kompetens, livskvalitet och hälsa tillvaratas hela livet.

Andelen årsrika i vårt samhälle ökar för varje år. För Liberalerna är det viktigt att
låta invånare ha makt över sina egna liv, oavsett ålder, samt att livet ska fyllas av
meningsfullt innehåll.

Vi måste ta vara på äldres erfarenheter och kunskap därför behövs en frivilligt
höjd pensionsålder. Pigga och friska äldre ska ha rätt att vara kvar längre i
arbetslivet, säger Maria Weimer, riksdagsledamot (L).

Dagens hemtjänst fungerar inte tillräckligt bra, och insatser behövs för att stötta
äldres välmående. Liberalerna vill införa mattjänst, som en del av ett utvecklat
RUT-avdrag.

Hemtjänsten bör fokusera på omsorgen, som det var tänkt från början. Med
utökade RUT-tjänster kan hemlagad mat, och doften av detsamma bli en rättighet
och en möjlighet för äldre människor, som idag missar denna upplevelse. Med vårt
förslag får de äldre mer omsorg och bättre mat, säger Mohamad Hassan,
kommunalråd (L).

Liberalerna vill ge äldre ett friskare liv, och underlätta för den som drabbats av
sjukdom och olyckor. Fler hembesök från sjukvården är framtiden.

Tänk att mobil röntgenutrustning använts i krig i över hundra år, men nästan
aldrig i fred, säger landstingsråd Lina Nordquist (L). Sjuka människor ska inte
behöva kuska runt hela länet för att röntgas eller träffa sin distriktssköterska.
Sjukvården ska finnas till för patienten, inte tvärtom.

 • Liberalerna vill:
  • Förebygga ohälsa och stötta anhöriga.
  • Låta hemtjänsten fokusera på omsorg.
  • Utveckla RUT-avdraget till att omfatta ex. matlagning (mattjänst
  för äldre!).
  • Låta årsrika arbeta så länge de vill och orkar.
  • Förenkla för årsrika att flytta till nytt anpassat boende – sänk
  reavinstskatten.
  • Bygga fler trygghetsboenden & seniorboenden.
  • Låta vårdcentraler göra fler hembesök & införa mobil röntgen.
  • Skapa ett centrum för rehabilitering av äldre som drabbats av
  olyckor eller sjukdom.
  • Införa gratis kollektivtrafikresor för de som har rätt till färdtjänst.
  • Införa seniorrabatt på reskassa för buss & pendel.
  • Satsa på god arbetsmiljö och löneutveckling för personal.

artikel60plus

debatt 60plus

Här kan du läsa artiklarna:

http://www.unt.se/asikt/debatt/for-ett-arsrikt-liv-4154902.aspx

http://www.unt.se/uppland/uppsala/de-vill-lata-aldre-valja-personal-4154119.aspx