Se alla

Satsa på civilsamhället och skolan för integration!

Måndag 8 februari 2016

 

2016-02-08

Fel med småslantar till civilsamhället!

På onsdag den väntas kommunstyrelsen anta en handlingsplan för flyktingmottagande. Den rödgröna majoriteten har tagit till sig flera liberala förslag, som ex. utbildning för ensamkommande i samhällets värderingar och jämställdhet, men Liberalerna kan inte ställa sig bakom planen i sin helhet som den nu är utformad.

Jag tycker att det är anmärkningsvärt att den rödgröna majoriteten inte är beredd att satsa mer pengar på insatser från civilsamhället, när vi vet att föreningslivet spelar en stor roll för integrationen, säger Mohamad Hassan, kommunalråd (L). 3 miljoner per år, som de rödgröna efter förhandlingar sträckt sig till, räcker inte långt. Det duger inte med att prata vitt och brett om hur viktigt det är med civila och ideella insatser, man måste ta fram plånboken och hjälpa till med finansieringen också, fortsätter Mohamad Hassan (L).

 De rödgröna hänvisar till statliga medel som kommer att delas ut, men vi vet inte om några, och i så fall hur mycket, av dessa pengar som kommer Uppsala till del, kommenterar Mohamad Hassan (L). Slår man ut dessa pengar per flykting, är det heller inte många kronor det rör sig om, fortsätter Mohamad Hassan (L).

 Liberalerna kan heller inte acceptera sänkt ambitionsnivå i skolan, vilket fastslås i handlingsplanen.

I stället för att säga att det är okej med lägre skolresultat i Uppsalas skolor kräver vi att de insatser som behövs för att hjälpa barnen att nå målen sätts in. Förväntningarna på alla barn ska vara höga, det gynnar i slutänden skolresultaten, säger Anna Manell, vice gruppledare och ledamot i Utbildningsnämnden (L).

För mer information:

Mohamad Hassan

Kommunalråd och gruppledare (L)

073-048 89 23

 

Anna Manell

Vice gruppledare (L)

073-374 52 32

 

Helena Hedman Skoglund

Politisk sekreterare (L)

072-518 92 94