Se alla

Det finns hopp och möjligheter i den gemenskap vi delar med Europa

Söndag 9 maj 2021

Idag är det Europadagen vilket innebär 76 år av fred sedan det förödande andra världskriget. Från krigets ruiner togs ambitiösa steg för att säkra freden och skapade en ordning som fortfarande upprätthålls där forna fiender idag räknas som trogna vänner. Fredsprojektet må ha sina brister men i dessa svåra tider måste vi tillsammans resa upp oss igen som vi gjorde efter andra världskriget.

Påföljderna av den pandemi vi genomgår kommer att bli svår. Miljontals människor har insjuknat och hundratusentals har förlorat sina liv. Allt som samhället mer och mer återgår till det normala tack vare vaccineringen så kommer pandemins effekter att uppenbara sig både mänskligt och ekonomiskt. Året som gått har skakat den ekonomiska konjunkturen, satt många människor ut ur arbete och ökat företagskonkurser. Likt andra världskriget så kommer virusets avtryck att påverka Europa i lång tid framöver.

Mitt i eländet som pågått det senaste året har det funnits hopp och möjligheter i den gemenskap vi delar med de andra europeiska länderna. Världen har genomgått och fortsätter att genomgå en avgörande tid som kommer att föra med sig nya visioner och skapa möjligheter för att stärka oss alla. Det europeiska samarbetet sätts kontinuerligt på prov men föreställ er hur Europa sett ut med flyktingkris, klimatkris, pandemi och avtagande demokrati i en del länder utan ett EU-samarbete som funnits för att handskas med dessa tuffa frågor. Trots att utmaningarna har varit stora och resultaten inte alltid varit perfekta är det svårt att tänka sig hur världen hade sett idag ut utan EU.

Under året har regeringen tillsammans med L och C sjösatt stödåtgärder i miljardklass, men även den Europeiska unionen agerar med beslut som påverkar oss i Sverige, Uppland och Uppsala. Likt Marshallplanen som återbyggde Europa efter krigets ruiner står vi i begynnelsen av en ny ekonomisk politik för att få igång hela den europeiska ekonomin. Återhämtningsplanen är den största stimulanspaketet som någonsin finansierats av EU. Ambitionen är att vi i Europa att gå starkare ut ur pandemin, ladda om våra ekonomier, skapa nya möjligheter och jobb för framtidens Europa.

Det är positivt att det på EU-nivå finns en gemensam färdplan för återhämtning. Investeringarna ska bygga på de sedan tidigare överenskomna prioriteringarna om en grön omställning och en digital omvandling. Samhällsviktiga varor måste kunna tillverkas i Europa vilket kräver ett mer strategiskt oberoende EU. Länder kan självfallet komma igång med sin ekonomi med egna program och investeringar men den gemensamma marknaden betyder att vi måste ha samordning mellan varandra. En gemensam nystart är ett måste och en förutsättning för att vi i Sverige ska lyckas vända blad och göra nystart på den ekonomiska utvecklingen.

Uppsala-Stockholmsregionen är ett av Europas mest dynamiska platser och vi har allt att vinna på ett välfungerande och ekonomiskt starkt EU. För oss i Uppsala har medlemskapet gynnat oss både mänskligt och ekonomiskt med internationella studenter, forskning, företag och läkemedelsindustri tack vare det svenska medlemskapet i EU. Ett starkt EU lyfter upp både Europa och Sverige. Ensam är aldrig stark.

Mohamad Hassan (L)