Se alla
Lina och Mohamad

Avslaget på Liberalernas förslag om uppehållstillstånd slår hårt mot Uppsala

Torsdag 21 oktober 2021

Den som söker uppehållstillstånd i Sverige måste numera ha försörjning i minst 18 månader från det att Migrationsverket fattar sitt beslut. De höjda kraven slår hårt mot unga forskare. I Socialförsäkringsutskottet avslogs idag Liberalernas förslag om att rätta till bristerna och skydda Sverige som kunskapsnation. 

— Utskottets beslut gör att Uppsala universitet och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, blir rakt upp och ned bestulna på kunniga forskare som de har investerat enormt mycket tid och pengar i att utbilda, säger Lina Nordquist (L), riksdagsledamot för Uppsala län. Vill man satsa på forskning och öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation kan man inte samtidigt kasta ut forskarna.

— Kompetensutvisningarna är ett resursslöseri som gör det svårare att behålla och rekrytera till Uppsalas biotechindustri vilket påverkar kommunens tillväxt, säger Mohamad Hassan (L), kommunalråd i Uppsala kommun. De andra partiernas beslut gör att varje person som vill utbilda sig till forskare och söka jobb här samtidigt måste välja att balansera på en slak lina. Risken är att Sverige och Uppsala får ett dåligt rykte internationellt.

— Experter med spjutspetskompetens borde självklart få välja att stanna här och bidra till svensk forskning och undervisning, fortsätter Lina Nordquist (L). Nu tvingas de lämna landet som innebär en förlust för dem och en förlust för oss. Universiteten lär få svårare att rekrytera de mest lovande talangerna och ytterst drabbas alla de människor som behöver kunskap för att leva ett bättre liv. 

— Många unga forskare väljer Uppsala, fortsätter Mohamad Hassan (L). Med den kunskap våra skattemedel ger dem blir de en oerhört viktig resurs för vår stad, våra företag och vår tillväxt, så detta är ett förödande beslut.