Vår politik

  • Skapa många inbjudande platser för spontanidrott. Nyinvigda Solvallsparken är ett lysande exempel.
  • Ge barn möjlighet att i större utsträckning delta i sportis som alternativ till fritids.
  • Inrätta en idrottsinvesteringsfond som kan satsa på nya djärva sätt att locka fler till rörelse och delaktighet.
  • Bättre stöttning till föreningar och studieförbund som kan göra, och redan gör, stora insatser för så väl idrottande som stöd vid ohälsa eller funktionsnedsättning. Civilsamhället är en stark kraft.
  • Skapa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Oavsett vilka förutsättningar du har ska det finnas lättillgängliga alternativ och stöd för dig.
  • Skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig idrott och fritid.
  • Uppsala ska utvecklas till en av landets främsta idrottskommuner för både bredd- och elitidrott. Infrastrukturen ska vara modern, ändamålsenlig och driftsäker.
  • Tillräckligt med parkeringsplatser ska finnas vid de nya idrottsanläggningarnas.

Vår politik

Var du kommer ifrån och var du bor ska inte avgöra hur bra din skola är, om du kan känna dig trygg i vardagen eller om du kan få ett jobb. Det är ditt liv, och du ska kunna ta dig dit du vill.

SKOLA: Kunskap öppnar dörrar

SJÄLVSTÄNDIGHET: Friheten att få försörja sig själv

FEMINISM: Fri att leva ditt liv

TRYGGHET: Säker där du bor

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Eller klicka här för att bli medlem direkt