Om Anna

Jag heter Anna Manell och är legitimerad lärare, men arbetar till vardags med social hållbarhet på stadsbyggnadsförvaltningen.

Jag har arbetat länge med frågor som rör utbildning, jämställdhet och hedersrelaterat förtryck och våld. Jag sitter i utbildningsnämnden, kommunfullmäktige och som ersättare i kommunstyrelsen. I nuläget ansvarar jag också för att arbeta fram Liberalerna Uppsalas nya lokala skolpolitiska program. Jag har också deltagit i arbetet med att ta fram Liberalernas nya skolpolitiska program på riksnivå Kunskap för konkurrenskraft.