Uppsala

018-727 12 38
Kungsängsgatan 12, 753 22 Uppsala, uppsala@liberalerna.se

Uppsala län

018 10 34 80
Kungsängsgatan 12, 753 22 Uppsala, uppsala@liberalerna.se
Kontaktperson: Kontakt till Liberalernas landstingskansli: Pernilla Bergqvist, politisk sekreterare: 070 611 07 76