PRESSMEDDELANDE

Rädda Kajan Friskola!

Den framgångsrika och uppskattade skolan Kajan Friskola, som arbetar med barn med särskilda behov (många har ex. autism) kan inte längre bedriva årskurs 7-9 eftersom den politiska majoriteten i Uppsala (S, MP och V) vägrar att inse att sättet de räknar pengar får stora konsekvenser.

– Sättet Uppsala kommun räknar ger konsekvenser för Kajan Friskola, vilket är upprörande och tråkigt. Men framför allt är det allvarligt för de barn som drabbas. Barn som stött på många motgångar i livet och som i de flesta fall inte haft en fungerande skolgång förrän de kommit till Kajan ska nu tvingas tillbaka till kommunala alternativ som inte tidigare kunnat bemöta och utbilda dem, säger Anna Manell (L).

-Även barn med funktionsnedsättningar har rätt till fritt skolval på lika villkor som alla andra barn. Då kan kommunen inte medvetet sätta käppar i hjulen när dessa barn använder sin rättighet, konstaterar Anna Manell (L).

– Att om och om igen spara på barn och vuxna med funktionsnedsättningar och att bortse från de allvarliga konsekvenser som blir följden av besluten verkar inte bekomma de rödgröna. De kör huvudet i sanden och låtsas som ingenting. Men jag blir beklämd och irriterad på deras ovilja att se verkligheten, fortsätter Anna Manell (L).

Liberalerna vill att Caroline Hoffstedt (S) inser värdet av en skola som lyckas väl med dessa barn. Och ser till att ge Kajan Friskola medel att bedriva sin verksamhet vidare.

– Det går inte att blunda för det faktum att kommunens kostnader för att bygga ut sin egen verksamhet vida kommer att överstiga kostnaden för att säkerställa att Kajans elever får det ekonomiska stöd som behövs, säger Anna Manell (L).

Läs som pdf: PRESSMEDDELANDE Liberalerna – Rädda Kajan Friskola

För mer information: Helena Hedman Skoglund, Politisk sekreterare (L), 072-518 92 94